Feedback Form

Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 28-09-2015

Dyrkningsvejledning | Noter 

Oprettet: 06-09-2004
Revideret: 28-09-2004

Antirrhinum majus

Botanik

Familie: Scrophulariaceae

Hjemsted: Sydvesteuropa til Nordvestafrika

Sorter

'Bells', en lav sort i 8 farver, blomstrer tidligt, og har en kompakt vækst.

'Chimes', lav sort som bliver 15-20 cm høj, fås i 7 farver.

'Tahiti' er en F1-hybrid, som bliver 20 cm høj.

'Floral Showers' er en F1-hybrid, som bliver 10-20 cm høj, og som blomstrer meget ensartet, også under kortdagsforhold.

Formering

Frøformering.

Frøet er lysspirende, så der dækkes kun med plast for at undgå udtørring.

Til 1000 planter anvendes 1 g frø, hvis det drejer sig om F1-hybrider anvendes kun 0,3 g.

Ved 18-20°C sker spiringen i løbet af 10-14 dage.

Efter spiringen holdes 16-18°C, luft ved 22°C.

Potning, pladsforbrug

4-8 uger efter såning pottes i 9 cm potte i en letgødet sphagnumblanding, pH 5,5-6,5.

Klima

Temperatur:

16-18°C, luft ved 22°C.

Ingen skygge.

Relativ luftfugtighed helst ikke over 75%.

Vand, gødning

Planterne holdes fugtige, men der må ikke være stående vand. Der gødes med kalibetonet gødning, Lv 1,5-1,7.

Vækstregulering

Retardering:

Der kan sprøjtes med 0,25% Alar eller 0,2% Cycocel.

Også negativ DIF virker retarderende, og det virker fremmende på blomsterdannelsen.

Skadegørere

Meldug, Falsk meldug, Løvemundsrust, Pythium, Phytophthora, Rhizoctonia, Gråskimmel, Bladlus, Spindemider. 

Blomsterdannelse

Løvemund er en kvantitativ langdagsplante. Knopdannelsen finder sted efter et bestemt antal timers lys, og dette antal er næsten forskelligt fra sort til sort. Efterhånden som dagene bliver længere, danner planterne hurtigere blomster.

Tidlige sorter behøver færre timers lys end de sene sorter for at danne blomst. Belysning med lav intensitet i hele produktionsperioden kan fremme blomstringen, men kvaliteten bliver ikke forbedret.

I de tidligste udviklingsstadier er følsomheden over for daglængden størst, d.v.s. ind til 50-60 dage fra såtidspunktet, så hvis man vil have effekt af belysningen, må det være på dette stadium.

Langdagseffekten kan også opnås ved 2 timers natafbrydelse.

Kulturtid

Ved at så først i februar er planterne salgsfærdige først i maj.

Litteratur

Evers, G., 1995: Antirrhinum für die Topfkul-tur. Gärtnerbörse (42):1855.

 

Kemiske midlers virkning påvirkes bl.a. af temperatur, sol, fugtighed og eventuel blanding med andre midler, samt anvendt mængde og afmålt koncentration. Da GartneriRådgivningen ikke har indflydelse på ovenstående forhold, og erfaring viser stor variation i sortsfølsomhed, ydes ikke garanti for virkning, eller påtages noget ansvar for eventuel skade på kulturplanter.
   
Sidst bekræftet: 19-09-2011 Oprettet: 06-09-2004 Revideret: 28-09-2004

Forfatter

HortiAdvice
Planteavlskonsulent

Anne Krogh Larsen

Administration


Af samme forfatter