Feedback Form

Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 28-09-2015

Dyrkningsvejledning | Noter 

Oprettet: 06-09-2004
Revideret: 04-01-2011

Begonia knoldbegonia

 

Botanik

Familie: Begoniaceae
Hjemsted: "Forældrene" stammer fra Sydamerika Knoldbegonie.

Formering

Frøformeres.

Frøet er meget småt, der er ca. 50.000 frø pr. gram, og et gram frø giver ca. 20.000 planter.

Hvis man selv vil så, kan man ved såning anvende et stykke ikke for tæt vævet bomuldsstof som sigte. Frøene trykkes let til såmediet, men da de er lysspirende, dækkes de ikke med jord/spagnum. For af undgå udtørring dækkes med agryl, eller plast. Sidstnævnte skal fjernes så snart frøene er spirede, for at undgå svampesygdomme. Ved en temperatur på 22-24°C spirer frøene efter 8-14 dage.

Efter spiringen holdes lang dag på mindst 13 timer, ellers dannes knolde og planten går i stå.

I dec. - febr. gives vækstlys, 30-40 W/m².

Det kan være en fordel at købe småplanterne.

Potning
Pladsforbrug

5-6 uger efter såning prikles 2,5 x 2,5 cm. Hvis der er pladsmangel kan efter yderligere 5-6 uger prikles 2. gang, 6 x 6 cm, ellers pottes i 11 cm potte. 2 gange priklede planter pottes efter yderligere 4-5 uger. Ved priklingen er det vigtigt at jorden har rumtemperatur, altså ikke direkte udefra. Der anvendes en let gødet spagnumblanding pH ca. 6.

Klima

Temperatur:

Prikleplanter: De første uger holdes 22-24°C derefter 18-20°C.

Pottede planter: 18/16/14°C.

Udplantningsplanter skal afhærdes.

Skygge:

Planterne dyrkes lyst, men ved kraftig indstråling skygges.

Vand, Gødning

Der vandes med et ledetal på 1,5-1,7, gødingssammen- sætningen kendes ikke, så der bør jævnligt tages jord- prøver til kulturkontrol.

Vækstregulering

Retardering:

Hvis planterne begynder at "løbe", eller ikke kan få afstand til tiden, kan der retarderes med Cycocel Extra, sprøjtning med 0,5-0,75 promille (=50-75 ml i 100 l vand) eller vande med 2,5-5,0 promille (250-500 ml i 100 l vand).

Knibes ikke.

Lys

Knoldbegonie danner knolde og standser væksten når dagen er kortere end 12 timer. Derfor skal der ind til midt i marts gives dagsforlængende lys, så dagen bliver over 12 timer. Glødelamper kan anvendes, 25-30 W pr. m², men kan give uønsket strækningseffekt. Anvendes SON.T lamper er 10-15 W pr. m² tilstrækkeligt. De bedste planter fås ved at give vækstlys 30-40 W/m², så dagen bliver på 16-18 timer.

Skadegørere

Pythium, Rhizoctonia, Calara elegans, Meldug, Gråskimmel, Topskudsmider, Trips, Frankliniella, Bladlus, Mellus.

 

 

Kemiske midlers virkning påvirkes bl.a. af temperatur, sol, fugtighed og eventuel blanding med andre midler, samt anvendt mængde og afmålt koncentration. Da GartneriRådgivningen ikke har indflydelse på ovenstående forhold, og erfaring viser stor variation i sortsfølsomhed, ydes ikke garanti for virkning, eller påtages noget ansvar for eventuel skade på kulturplanter.
   
Sidst bekræftet: 19-09-2011 Oprettet: 06-09-2004 Revideret: 04-01-2011

Forfatter

HortiAdvice
Planteavlskonsulent

Anne Krogh Larsen

Administration


Af samme forfatter