Feedback Form

Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 28-09-2015

Dyrkningsvejledning | Noter 

Oprettet: 06-09-2004
Revideret: 17-11-2011

Callistephus chinensis

 

Botanik

Familie: Compositae

Hjemsted: Mellem-, Nord- og Østasien

Sorter

Der kommer stadig nye sorter, så derfor henvises til frøka- talogerne.

Formering

Frøformeres.

1 g = 500 frø.

Der anvendes 5 g frø til 1000 planter. Formeres ved 15-16°C, spiringen varer 7-14 dage.

Potning

Pottes i 11 cm potter.

Klima

Temperatur: 15 - 17°C.

Vand, gødning, CO2

Der gødes med en blandingsgødning, hvor kaliindholdet er større end kvælstofindholdet.

Væktsregulering

Kan retarderes med Alar 85, 3-5 promille.

Blomstring

Lang dag fremmer blomsterdannelsen. Daglængden er ikke kendt præcis, men ligger mellem 12 og 14 timer. Blomsternes udvikling fremmes af kort dag, som også hæmmer stængelstrækning.

Knopdannelsen sker hurtigere ved god indstråling end ved lav.

Efter potning om vinteren gives vækstlys 20-30W/m² i 7-8 uger. Når knopperne er dannet, gives kort dag, 10 timer.

Ved sommerproduktion er 4-5 uger kort tilstrækkeligt.

Kulturtid

Hvis der sås i december-januar er planterne salgsfærdige ca. 1. maj.

Sommerproduktionen varer 8-10 uger.

Skadegørere

Kan angribes af:
Fusarium, Verticillium, Meldug, Nematoder (bladål), Cikader, Viklerlarver, Snegle, Bladtæger.

Aster er modtagelig over for adskillige visnesyge. Der findes forskellige grader af resistens, men immunitet findes ikke.

Litteratur

Graaf-Van der Zande, M. Th. de & Bakker, J. A., 1993:

Callistephus door licht sturen. Vakbl. Bloemist (21): 43

Copyright DEG, 1999

 

 

Kemiske midlers virkning påvirkes bl.a. af temperatur, sol, fugtighed og eventuel blanding med andre midler, samt anvendt mængde og afmålt koncentration. Da GartneriRådgivningen ikke har indflydelse på ovenstående forhold, og erfaring viser stor variation i sortsfølsomhed, ydes ikke garanti for virkning, eller påtages noget ansvar for eventuel skade på kulturplanter.
   
Sidst bekræftet: 19-09-2011 Oprettet: 06-09-2004 Revideret: 17-11-2011

Forfatter

HortiAdvice
Planteavlskonsulent

Anne Krogh Larsen

Administration


Af samme forfatter