Dyrkningsvejledning | Noter 

Oprettet: 06-09-2004
Revideret: 06-10-2016

Oxalis sp - flere på siden

 

Oxalis adenophylla

Oxalis articulata

Oxalis deppei

Oxalis pes-caprae

Oxalis regnellii

Oxalis triangularis


Botanik

Hjemsted: Chile

Formering

Vegetativ formering med løg.

Efter optagning opbevares løgene tørt ind til de plantes, hvorefter køleperioden begynder.

Klima

Temperatur:

Bedste opbevaring: Indtil august 17-20°C, derefter 9-12°C.

Derefter køles løgene i 13-17 uger ved 2°C. En køleperiode på 17 uger bevirkede en uges kortere kulturtid i forhold til 13 uger.

Drivning, som først kan begynde medio december, ved 12-15°C. Ved 12°C udvikles dobbelt så mange blomster som ved 18°C. Blomstrer 6-8 uger efter start af drivning ved 12°C, ved 18°C varer det kun 4 uger, men altså færre blomster.

Blomstring

Skal kølebehandles, se klima.

I øvrigt

Sidste hold startes primo april.

Litteratur

Christensson, H., 1989: Oxalis adenophylla som krukväxt.

Fakta Trädgård nr. 716, Alnarp.

Oxalis articulata

Botanik

Hjemsted: Argentina og Paraguay

Formering

Ved kontrol af temperatur og daglængde er det muligt at dyrke en tidligt blomstrende O. articulata. I slutningen af maj kan planterne sættes på friland. De må aldrig tørre ud. Inden frost tages planterne ind, toppen skæres af og knoldene opbevares i fugtig spagnum ved 4-8°C indtil det er tid at dele dem. Hver rodknold kan deles i 6-8-10 dele. Omkring 1. november plantes første hold i 6-10 cm potter. Sidste hold pottes ca. 1. april.

Klima

Temperatur: Høj temperatur (15-18°C) og lang dag (12-16 timer), fremmer blomstring, forøger antallet af blomsterstande, giver lange bladstilke og forøger plantehøjden, men forårsager nedgang i bladantal.

Vækstregulering

2-3 gange sprøjtning med 2 promille Cycocel kan give en pæn salgsplante.

Kulturtid

3-4 måneder.

Formering

5-6 knolde plantes i en 7 cm potte, dækkes med ca. 1 cm voksemedium.

Rodning ved 6-10°C.

Hvis knoldene er kølede, rodes disse ved 15-18°C.

Klima

Temperatur: Efter rodning holdes helst 5-6°C, bliver temperaturen for høj, må planterne holdes tørt.

Vækstregulering

Retardering: Når bladstænglerne er 2-3 cm lange, kan sprøjtes med 5 promille Bonzi. Planter, som ikke bliver solgt, må ikke komposteres

Produktionstid

Til nytårssalg lægges knoldene ca. 15. oktober.

1. november vandes første gang, hvorefter knoldene begynder at spire.

Moderplanter
Knoldproduktion

Kulturen begynder egentlig med at "moderknoldene" udplantes på friland i april-maj. Om efteråret tages knoldene op, pudses af og sorteres i størrelse. Derefter skal knoldene lagres og fra januar - februar køles knoldene ved +1 - +2°C i 6 måneder. Temperaturen må ikke komme under 0°C. Efter denne kølebehandling er knoldene færdigbehandlede, og kan drives.

Litteratur

Gugenhan, E. 1989: Glücksklee vom Specialbetrieb. Zierpflanzenbau (25): 1032-1034.

Oxalis deppei

Botanik

Hjemsted: Mexico

Sorter

’Braunherz’ og ’Iron Cross’, begge med kobberfarvet inderzone i bladet,

Formering

5-6 knolde plantes i en 7 cm potte, dækkes med ca. 1 cm voksemedium.

Rodning ved 6-10°C.

Hvis knoldene er kølede, rodes disse ved 15-18°C

Klima

Temperatur: Efter rodning holdes helst 5-6°C, bliver temperaturen for høj, må planterne holdes tørt.

Vækstregulering

Retardering: Når bladstænglerne er 2-3 cm lange, kan der sprøjtes med 5 promille Bonzi.

Produktionstid

Til nytårssalg lægges knoldene ca. 15. oktober. 1. november vandes første gang, hvorefter knoldene begynder at spire.

Moderplanter

Knoldproduktion

Kulturen begynder egentlig med, at "moderknoldene" plantes ud på friland i maj. Om efteråret tages knoldene op, pudses af og sorteres i størrelse. Derefter skal knoldene lagres, og fra jan.-febr. Køles knoldene ved 1-2°C i 6 måneder. Temperaturen må ikke komme under 0°C. Efter denne kølebehandling er knoldene færdigbehandlede, og kan drives.

Litteratur

Gugenhahn,G. 1989: Glücksklee vom Specialbetrieb. Zierpflanzenbau (25):1032-1034

Oxalis pes-caprae

Botanik

Hjemsted: Sydafrika, men er nu udbredt i Middelhavsområdet, Troperne og subtroperne.

Formering

6-8 knolde lægges primo november i en 8 cm potte, 1 cm under jordoverfladen. voksemediet er en letgødet spagnumblanding, pH 5,5-6,5.

Klima

Temperatur: 10°C.

Vækstregulering

 

Retardering:

Vanding med 0,5 - 1% Bonzi reducerer bladstænglen. Uden retardering bliver bladstænglen 8-10 cm lang. Sprøjtning med 3 promille Bonzi havde ingen virkning.

Produktionstid

Ved kulturstart primo november fås salgsplanter primo februar (Valentins dag).

Litteratur

Zechner, G. 1991: Oxalis pes-caprae der gelbblutende Topfklee. DeGa: (6): 335

Oxalis regnellii

Botanik

Hjemsted: Peru, Brasilien, Paraguay, Brasilien, Argentina.

Beskrivelse

Har grønne blade og hvide blomster.

Produktionstid

6-7 uger. Bladene er små, men der dannes mange på kort tid.

Vækstregulering

Gødskes kraftigt.

Oxalis triangularis

Botanik

Hjemsted: Brasilien

Sorter

Oxalis triangularis (arten) har rødbrunt løv og pastelrosa blomster.

Ozalis triangularis 'Birgit' har grønt løv.

Formering

Formeres via rhizomer. Disse sorteres efter størrelse, alle over 2 cm danner blomster. Der anvendes 2 rhizomer i 9-10 cm potte, 3-5 i 12-15 cm potte eller 7-8 rhizomer i en 20 cm ampel. Der pottes i en spagnumblanding med god porevolumen, og med pH under 6,5. Ved potning trykkes rhizomerne 1-2 cm ned i voksemediet.

Pladsforbrug

De første 4 uger står potterne pottetæt, derefter gives afstand.

Klima

Temperatur:

De første 3-4 uger holdes 20° C, derefter sænkes temperaturen til 18° C.

Skygge:

Oxalis holder af et lyst voksested, men må beskyttes mod kraftig indstråling. For kraftig skygge (for mørke dyrkningsbetingelser) medfører lange bladstængler, og dermed blomster under løvet.

Vækstregulering

Retardering:

Ved ugunstige kulturbetingelser kan det blive nødvendigt at retardere bladstænglerne. Dette kan gøres med Cycocel eller Bonzi. 5 promille er angivet for begge midler, men er nok lidt højt, især m.h.t. Bonzi.

Cycocel giver en god bladfarve.

Produktionstid

Fra lægning af rhizomer til salg går ca. 8 uger. Principielt kan der produceres året rundt, men fra oktober til februar er kvaliteten for dårlig, også med vækstlys.

Første hold rhizomer lægges medio december til salg medio februar, og sidste hold lægges først i august til salg først i oktober.

Beskrivelse

Oxalis triangularis er en knoldvækst med hjerteformede blade, som har enb mørl rødvioletfarve. Over bladene står en mængde lilla blomster. Planten kan blomstre nogle måneder. En speciel egenskab ved Oxalis triangularis er, at bladene under transport folder sig sammen. Også om aftenen "lukker" de sig. Planten er ikke hårdfør, men som kantplante om sommeren er den fortræffelig. Planten skal have meget lys, men ikke direkte sollys. Vandbehovet er ringe.

Om vinteren tørrer løvet ind, og knoldene opbevares tørt og køligt. Om foråret pudses knoldene af, plantes i frisk jord, og der vandes forsigtigt.

Litteratur

Springer,P. 1995: Oxalis als Topf-und Ampelpflanze.

Der Gartenbau (34): 7-9.

 

 

Kemiske midlers virkning påvirkes bl.a. af temperatur, sol, fugtighed og eventuel blanding med andre midler, samt anvendt mængde og afmålt koncentration. Da GartneriRådgivningen ikke har indflydelse på ovenstående forhold, og erfaring viser stor variation i sortsfølsomhed, ydes ikke garanti for virkning, eller påtages noget ansvar for eventuel skade på kulturplanter.
   
Sidst bekræftet: 06-10-2016 Oprettet: 06-09-2004 Revideret: 06-10-2016

Forfatter

HortiAdvice
Planteavlskonsulent

Anne Krogh Larsen

Administration


Af samme forfatter