Dyrkningsvejledning | Noter 

Oprettet: 06-09-2004
Revideret: 06-10-2016

Palmer

Palmer

Botanik


Formering

Frøformeres.

Frøene kan lægges direkte på bordet f.eks. i en grov spagnum, som holdes jævnt fugtig.

Temperatur 26-28°C.

Oppotning

Der anvendes et meget porøst medium f.eks. spagnum iblandet stenuld. Potten bør være høj og slank (A-model el. planteskole).

Temperaturen kan nu sænkes til 20-24°C.

Gødskning

Palmer er meget følsomme over for høje ledningsværdier, hvorfor gødningskoncentrationen i vandingsvandet bør være lav, og palmer må aldrig tørre ud. Optimalt pH er ca. 5.5.

Palmer får let jern- og manganmangel, hvis pH er for højt. I det hele taget er tilstrækkelig tilførsel af mikronæringsstoffer meget vigtig.

For højt fluorindhold giver bladrandssvidninger.

Der tilføres gødning i forholdet:

N : P : K : Ca : Mg

100: 14 : 120 : 45 : 14

+ mikronæring.

Lv. 1.4-1.7.

Klimaforhold

Temperatur:

Marts-september: 20-22°C. Luft ved 28°C.

Oktober-februar: 18-20°C.

Skygge:

Selv om palmer vokser på meget lysrige steder, er det ikke ensbetydende med, at den størrelse planter vi dyrker, også ønsker fuld sol året rundt.

De planter vi dyrker, er meget unge planter, og disse gror normalt i skyggen af de voksne planter.

Kun om vinteren bør der ikke skygges, men allerede i marts kan der være dage, hvor det er nødvendigt med skygge.

Luftfugtighed:

Ved høj temperatur og kraftig indstråling bør luftfugtigheden være på mindst 80%

Plantebeskyttelse

Pythiu, Rhizoctonia, Spindemider, Trips, Skjold- og Uldlus. 


 

Kemiske midlers virkning påvirkes bl.a. af temperatur, sol, fugtighed og eventuel blanding med andre midler, samt anvendt mængde og afmålt koncentration. Da GartneriRådgivningen ikke har indflydelse på ovenstående forhold, og erfaring viser stor variation i sortsfølsomhed, ydes ikke garanti for virkning, eller påtages noget ansvar for eventuel skade på kulturplanter.
   
Sidst bekræftet: 06-10-2016 Oprettet: 06-09-2004 Revideret: 06-10-2016

Forfatter

HortiAdvice
Planteavlskonsulent

Anne Krogh Larsen

Administration


Af samme forfatter