Dyrkningsvejledning | Noter 

Oprettet: 06-09-2004
Revideret: 06-10-2016

Philodendron bipinnatifidum

Botanik

Familie: Araceae

Hjemsted: Sydøstlige Brasilien

Formering

Frøformeres:

Det er ikke altid muligt, at få spiredygtigt frø, da frøene skal sås hurtigt efter høst.

Der sås i letgødet sphagnumblanding, pH 5,5-6,5.

Temperatur 25-28°C.

Spiretiden er 2-3 uger.

Potning, Pladsforbrug

10-15 uger efter såning pottes 3 planter i en 12 cm potte.

Voksemediet er en gødet, kalket, grov sphagnum evt. med ler, pH 5,5-6,5.

Ved forårs- og sommerproduktion stilles på halv afstand med det samme, medens efterårs- og vinterholdene stilles pottetæt.

Pottetæt: 81 stk. pr. m²

Halv afstand: 40 stk. pr..m²

Slutafstand: 20 stk. pr. m²

Klima

Temperatur: Sommer 22-25°C, luftning ved 28°C

Vinter: 20-22°C, aldrig under 18°C.

Skygge: Ved indstråling over 27-30.000 lux (= 250 W pr. m²) skygges. For højt lysniveau giver lyse blade.

Relativ luftfugtighed ikke over 80%. Bliver luftfugtigheden for høj fås en for blød vækst (dårlig kalcium-optagelse).

Vand, gødning, CO2

Planterne holdes jævnt fugtige, men med god afdræning. Gødes med en gødningssammensætning i forholdet:

N : P : K : Ca : Mg

100 : 13 : 187 : 50 : 12

+ mikronæring.

Der vandes ud med Lv 1,4-1,7.

CO2-koncentration på 600-800 ppm fremmer væksten.

Vækstlys

Vækstlys, 40 W pr. m², fremmer udviklingen i vinterhalvåret. Der belyses, så dagen bliver 16-18 timer.

Plantebeskyttelse

Pythium, Bladpletter (Phyllosticta, Glomerella). 

P.bipinnatifidum kan også angribes af forskellige bakterie- sygdomme. Disse kan ikke bekæmpes. Planterne destrueres og efterfølgende desinficeres grundigt.

.

 

Kemiske midlers virkning påvirkes bl.a. af temperatur, sol, fugtighed og eventuel blanding med andre midler, samt anvendt mængde og afmålt koncentration. Da GartneriRådgivningen ikke har indflydelse på ovenstående forhold, og erfaring viser stor variation i sortsfølsomhed, ydes ikke garanti for virkning, eller påtages noget ansvar for eventuel skade på kulturplanter.
   
Sidst bekræftet: 06-10-2016 Oprettet: 06-09-2004 Revideret: 06-10-2016

Forfatter

HortiAdvice
Planteavlskonsulent

Anne Krogh Larsen

Administration


Af samme forfatter