Dyrkningsvejledning | Noter 

Oprettet: 06-09-2004
Revideret: 06-10-2016

Philodendron scandens

Botanik

Familie: Araceae

Hjemsted: Østlige Mexico

Formering

Stiklingeformeres.

Der kan anvendes top- og ledstiklinger.

Der kan stikkes direkte i salgspotten, 3 stiklinger i 9 cm potte, 7 stiklinger i 13 cm potte.

Stikkemedium er en svagtgødet sphagnumblanding, pH 5,5-6,0.

Temperatur: 23-27° C i luft og jord.

Klima

Temperatur:

20-24°C, luft ved 28°C. Ved 12°C får planterne bladskader (bladene bliver gule), ved 15°C forlænges kulturtiden med 10 uger i forhold til 24°C.

Skygge ved indstråling over 50.000 lux (450W/m2).

Vand, Gødning, CO2

Planterne holdes jævnt fugtige, og der vandes med gødningsvand sammensat i forholdet:

N : P : K : Ca : Mg

100: 20 : 200: 80 : 12 + mikronæring.

Udvandes med Lv 1,5-1,6.

CO2-koncentration på 600-800 ppm fremmer væksten.

Plantebeskyttelse

Pythium, Phytophthora, Bladpletter (Phyllosticta, Glomerella), Skudspidsmider, Spindemider, Uldlus, Skjoldlus. 

 

Kemiske midlers virkning påvirkes bl.a. af temperatur, sol, fugtighed og eventuel blanding med andre midler, samt anvendt mængde og afmålt koncentration. Da GartneriRådgivningen ikke har indflydelse på ovenstående forhold, og erfaring viser stor variation i sortsfølsomhed, ydes ikke garanti for virkning, eller påtages noget ansvar for eventuel skade på kulturplanter.
   
Sidst bekræftet: 06-10-2016 Oprettet: 06-09-2004 Revideret: 06-10-2016

Forfatter

HortiAdvice
Planteavlskonsulent

Anne Krogh Larsen

Administration


Af samme forfatter