Dyrkningsvejledning | Noter 

Oprettet: 06-09-2004
Revideret: 06-10-2016

Platycodon grandiflorum

Botanik

Familie: Campanulaceae

Hjemsted: Østasien

Sorter

P. g. 'Sentimental Blue' og

P. g.'Zwerg', er begge dværgsorter.

P. g.'Komachi' er halvdværg.

P. g.'Astra'.

P.g. ’Fuji’

Formering

Frøformeres.

1300 frø til 1000 planter

Lysspirende, så der må ikke dækkes med sand eller sphagnum, groft Vermiculite kan anvendes.

Ved 20-22°C spirer frøene på 6-10 dage.

Potning pladsforbrug

4-5 uger efter såning priklepottes i 10-11 cm potter Det er vigtigt, at der pottes til tiden, ellers kan rodhalsen blive for lang. 

Slutafstand: 36 potter pr. m².

Klima

Temperatur: De første 2-3 uger efter potning holdes 18-20°C, derefter sænkes temperaturen til 15-17°C hele døgnet. Luft ved 23-24°C.

Skygge: Let skygge lige efter oppotning, ellers fuld sol.

Gødning

N : P : K : Ca : Mg

100 : 14 : 100 : 40 : 10 + mikronæring.

Udvandes med Lv 1,7-1,9.

Retardering

Alar 85, 1-1,5 promille 1-2 gange ugentlig.

Zwerg bør knibes, da den apikale dominans er stærk, det forsinker blomstringen 14 dage. Der knibes over 3 bladpar. Skal retarderes, ellers bliver sidegrenene for lange og svage.

Negativ DIF har tilsyneladende ingen virkning.

Blomstring

Platycodon er daglængdeneutral, blomsterdannelsen er afhængig af indstrålingen (lyssum).

Blomstrer kun 1 gang i løbet af sommeren.

’Fuji’ angives at være en langdagsplante, med et krav om 14 timer dag i 10-12 uger for at blomstre.

Kulturtid

12 uger.

Normalt sås fra marts til juni, men der kan sås fra først i januar, det kræver dog meget vækstlys, 100-120 W/m² installeret. Planterne vil da være salgsfærdige ca. 1. april.

Litteratur

Anonym: Platycodon grandiflorum 'Astra F1'.

L. Dæhnfeldt dyrkningsanvisning.

Christiansen, I. 1992: Factors affecting growth and flowering of selected cultivars of Penstemon and Platycodon: Photoperiod, temperature, irradiance, vernalization, daminozide, and silver thiosulfate.

Thesis, Pennsylvania State University.

 

Kemiske midlers virkning påvirkes bl.a. af temperatur, sol, fugtighed og eventuel blanding med andre midler, samt anvendt mængde og afmålt koncentration. Da GartneriRådgivningen ikke har indflydelse på ovenstående forhold, og erfaring viser stor variation i sortsfølsomhed, ydes ikke garanti for virkning, eller påtages noget ansvar for eventuel skade på kulturplanter.
   
Sidst bekræftet: 06-10-2016 Oprettet: 06-09-2004 Revideret: 06-10-2016

Forfatter

HortiAdvice
Planteavlskonsulent

Anne Krogh Larsen

Administration


Af samme forfatter