Dyrkningsvejledning | Noter 

Oprettet: 06-09-2004
Revideret: 06-10-2016

Plumbago indica

Botanik

Familie: Plumbaginaceae

Hjemsted: Indien, Sydøstasien.

Formering

Stiklingeformeres:

Der anvendes top- og ledstiklinger, ledstiklingerne må ikke være for træagtige. Topstiklinger skal have 3 blade, ledstiklinger 1 blad.

Roddannelse varer 4-5 uger ved 24-27°C jordtemperatur, ved lavere temperatur forsinkes roddannelsen væsentligt.

Stiklingerne dækkes af plast (på buer), hvidt om sommeren, klart om vinteren.

Der stikkes 3 stiklinger i en 10 cm potte. Da stiklingerne skåret øverst og nederst på moderplanteskuddet ikke roder lige hurtigt, er det, for at få en ensartet udvikling af de tre stiklinger, vigtigt at stiklingerne i en potte har samme "modningsgrad". Derfor bør stiklingerne ved skæring sorteres efter, hvor på moderplanteskuddet de har siddet (øverste, midterste, nederste del).

Stikkemediet er en svagtgødet sphagnumblanding pH 5,5-6,0.

Formering kan også ske via vævsformerede småplanter, som måske er billigere end stiklinger.

Pladsforbrug

Svenske oplysninger angiver 50-60 planter pr. m² som slutafstand, uknebne planter. Knebne planter 25-35 planter pr. m².

Klimaforhold

Temperatur: 18-20°C, fra start af kortdagsbehandling holdes 18°C. Når knoppen er synlig hæves temperaturen til 20-21°C for at fremme blomsterudviklingen.

Skygge: Kraftig skygge i roddannelsesperioden.

Salgsplanter skygges let ind til september.

Vand, Gødning, CO2

Planterne holdes jævnt fugtige, men der må være god afdræning, ellers får planterne gule blade.

Gødningen sammensættes i forholdet:

N : P : K

100: 50: 150 (svenske opgivelser)

Lv 1,8-2,2.

pH i jorden 5,5-6,0.

Vækstregulering

Retardering kan foretages med 1,5 promille Alar 85 (150 g i 100 l vand). Der behandles ca. 1 uge efter kortdagsbehandlingens begyndelse. Behandlingen kan gentages.

Knibning kan foretages, hvis der ønskes stiklinger, eller hvis der ønskes en mere busket plante. Knibning forlænger kulturtiden.

Blomstring

Planten er ved 18°C kortdagsplante og blomsterdannelsen sker da ved en daglængde på 9 timer. Ved lavere temperatur kan dagene blive længere. Efter 3 uger kortdag er blomsterknoppen synlig, og temperaturen kan hæves til 20-21°C, for at fremme blomstens udvikling.

Fra synlig blomsterknop til salg går 2-4 uger, afhængig af årstid (lys). Hver plante skal have 4-6 blade før der gives kortdag.

Indtil der er dannet 4-6 blade, skal planten holdes vegetativ. Dette kan ske ved høj temperatur 21-24°C og dagforlængelse til 13 timer med glødelamper eller SON-T lamper, 50-100 lux eller 5-10 W pr. m2.

Vækstlys

Småplanterne gives fra oktober til marts lang dag, gerne med 20-30 W pr. m², ind til hver plante har 4-6 blade.

Holdbarhed

Plumbago er meget følsom over for selv lave koncentrationer af ethylen. Det må derfor anbefales, at sprøjte planterne med 2-3 promille Argylene, 8-12 dage før salg.

Moderplanter

For at undgå knopdannelse må moderplanterne belyses, så dagen bliver 16-18 timer, og der holdes 21-24°C, ved lavere temperatur kan der dannes blomster på trods af langdag.

Plantebeskyttelse

Tåler Bladan-rygning, men kun hvis planterne i forvejen er behandlet med Argylene.

Kan angribes af mellus, bladlus og Saintpauliatrips. Tålsomhed over for plantebeskyttelsesmidler er ukendt.

Litteratur

Blees, A. & Escher, F., 1990: BHF bei Plumbago indica als Topfplanze.

GbGw (18): 868-869.

Schüssler, H., 1983: Erfarenheter från pilotodling av Plumbago indica.

Fakta, Trädgård nr. 58: 3 P, Sveriges Lantbruksuniversitet, Alnarp.

Schüssler, H., 1993: Odlingsanvisningar för Plumbago indica - röd blyblomma.

Fakta, Trädgård nr. 60: 4 P, Sveriges

Lantbruksuniversitet, Alnarp.

Wicki-Freidl, P., 1993: Eine Topfkultur für den Sommer und Herbst.

Der Gartenbau (10):6-8.

.

 

Kemiske midlers virkning påvirkes bl.a. af temperatur, sol, fugtighed og eventuel blanding med andre midler, samt anvendt mængde og afmålt koncentration. Da GartneriRådgivningen ikke har indflydelse på ovenstående forhold, og erfaring viser stor variation i sortsfølsomhed, ydes ikke garanti for virkning, eller påtages noget ansvar for eventuel skade på kulturplanter.
   
Sidst bekræftet: 06-10-2016 Oprettet: 06-09-2004 Revideret: 06-10-2016

Forfatter

HortiAdvice
Planteavlskonsulent

Anne Krogh Larsen

Administration


Af samme forfatter