Dyrkningsvejledning | Noter 

Oprettet: 06-09-2004
Revideret: 06-10-2016

Rhodochition

Botanik

Familie: Schrophulariaceae

Hjemsted: Mexico

Anvendelse

1- årig slyng-, potte- og ampelplante.

Formering

Frøformeres. 1500 frø til 1000 planter.

Sås fra november til juni.

Ved 15-20°C varer spiringen ca. 14 dage.

Frøene dækkes let.

Potning
Pladsforbrug

Priklepottes direkte i 9-10-12 cm potte, 6 uger efter såning, eller prikles i hulbakker, 3 x 3 cm til senere oppotning.

Slutafstand: 16 pl. pr. m² i en 12 cm potte.

Klima

Temperatur: 14-18°C, luft ved 18°C. Der skygges ved indstråling over 350 W pr. m².

Vækstregulering

Kan retarderes med Bonzi, der sprøjtes 4 gange med 0,1% (100 ml i 100 l vand). Første behandling når planterne er 7 cm lange og derefter med 1 uges interval.

Vand, Gødning, CO2

Der gødes med en kalkrig gødning:

Lv 1,6-1,8.

pH 5,5-6,0.

Blomstring

Planten er daglængdeneutral. Blomsterdannelsen og -udviklingen er lysafhængig.

Plantebeskyttelse

Mellus.

Litteratur

Flathmann, B & F. Escher, 1990: Rhodochiton 'Purple Bells' - für die Hydrokultur.

Gb+Gw (24): 1169-1170.

Gitshow, G. & F. Escher, 1990: Rodochition 'Purple Bells' - Wachstums-regulatoren im Vergleich. Gb+Gw (24): 1171-1172.

.

 

Kemiske midlers virkning påvirkes bl.a. af temperatur, sol, fugtighed og eventuel blanding med andre midler, samt anvendt mængde og afmålt koncentration. Da GartneriRådgivningen ikke har indflydelse på ovenstående forhold, og erfaring viser stor variation i sortsfølsomhed, ydes ikke garanti for virkning, eller påtages noget ansvar for eventuel skade på kulturplanter.
   
Sidst bekræftet: 06-10-2016 Oprettet: 06-09-2004 Revideret: 06-10-2016

Forfatter

HortiAdvice
Planteavlskonsulent

Anne Krogh Larsen

Administration


Af samme forfatter