Dyrkningsvejledning | Noter 

Oprettet: 06-09-2004
Revideret: 15-10-2004

Rudbeckia hirta

Botanik

Familie: Compositae

Hjemsted: Nordamerika

Sorter

'Becky Mix', fra Benary

'Toto', fra Benary

'Sonora', fra Roggli

Alle sorterne bliver 25-30 cm høje uden retardering.

Formering

Frøformeres.

2 g frø til 1000 planter.

Sås fra februar til april.

Temperatur:

18-20°C, spiringen varer 2-3 uger.

Der sås i en svagtgødet spagnumblanding, pH ca. 6. Frøet kan dækkes med Vermiculite. Hvis der ikke sås i speed- lingssystemer prikles der 4-5 uger efter såning.

Potning

Pottes i 10-13 cm potte, slutafstand 20-30 planter pr. m².

Klima

Ingen skygge.

Temperatur: 16-18°C.

Vand, gødning

Gødningssammensætningen kendes ikke. Lv 1,8-2,0.

Blomstring

Rudbeckia skal have 12 karakterblade, før blomsterinitieringen kan ske, ca. 60 dage efter såning.

Blomsterne initieres i lang dag, over 13 timer, og ind til da gives kort dag, 11 timer. Der skal gives mindst 4 lange dage. Ved at give kort dag efter blomsterinitieringen, bliver planterne lavere end ved dyrkning i konstant lang dag. Bedste resultat fås ved at give lang dag i 8 dage, og derefter igen kort dag.

Vækstregulering

Kan retarderes med 5 promille Alar 85 (500 g i 100 l vand), når blomsterstilken er 25 cm, gentages efter 2 uger.

Plantebeskyttelse

Meldug, Bladlus, "røde bladlus", Nematoder.

Produktionstid

Fra såning til første blomst går 115-120 dage, fra start af lang dag ca. 50 dage.

Så uge 5 - salg medio maj.

 

Kemiske midlers virkning påvirkes bl.a. af temperatur, sol, fugtighed og eventuel blanding med andre midler, samt anvendt mængde og afmålt koncentration. Da GartneriRådgivningen ikke har indflydelse på ovenstående forhold, og erfaring viser stor variation i sortsfølsomhed, ydes ikke garanti for virkning, eller påtages noget ansvar for eventuel skade på kulturplanter.
   
Sidst bekræftet: 06-10-2016 Oprettet: 06-09-2004 Revideret: 15-10-2004

Forfatter

HortiAdvice
Planteavlskonsulent

Anne Krogh Larsen

Administration


Af samme forfatter