Dyrkningsvejledning | Noter 

Oprettet: 06-09-2004
Revideret: 15-10-2004

Salvia involucrata

Botanik

Familie: Libiatae, læbeblomstfamilien

Hjemsted: Mexico og Mellemamerika

Formering

Stiklingeformeres.

Der anvendes i reglen topstiklinger med 2 udviklede bladpar. Bladene bør kun være 4-6 cm lange.

Moderplanten kan med fordel retarderes før stiklingerne skæres, 1-2 promille Alar 85.

Der stikkes under plast, 20-22°C, rodning varer ca. 2 uger.

Potning
Pladsforbrug

Der stikkes direkte i 11 cm salgspotter, 3 stiklinger pr. potte.

Pottetæt: 99 planter pr. m²

Afstand: 30 Planter pr. m²

Klimaforhold

Temperatur:

18°C - luft ved 22°C.

Skygge:

Ingen skygge

Ikke for høj relativ luftfugtighed.

Vand, Gødning, CO2

Ved hver vanding tilføres 1-1,5 promille blandingsgødning.

(Lv 1,6 - 1,9) sammensat i forholdet:

N : P : K : Ca : Mg + mikronæring

100 : 10 : 83 : 43 : 11

Mindst 15% af kvælstoffet bør tilføres i ammoniumform.

Vækstregulering

Når planterne er rodede, sprøjtes med CCC 1-5 promille (100-500 ml pr. 100 l vand) eller med Alar 85 3-5 promille (300-500 ml pr. 100 l vand). Gentages efter behov.

Få dage efter knibes over 2. bladpar.

Blomsterinduktion

S. involucrata er en kortdagsplante med kritisk daglængde på ca. 13 timer, derfor gives 12-14 nat fra midt i marts. Mørkelægningen begynder når planterne har rod og skal være minimum 6 uger, i praksis til salg.

Plantebeskyttelse

Spindemider, Lus, Tåler ikke Cyanogas.

Moderplanter

Kan overvintre ved 5-10°C. Der kan tages stiklinger ca. hver 3. uge.

Dyrkes ved lang dag.

Salgsplanter

Planten skal være 25-30 cm over pottekanten med 5-6 blomsteraks.

 

Kemiske midlers virkning påvirkes bl.a. af temperatur, sol, fugtighed og eventuel blanding med andre midler, samt anvendt mængde og afmålt koncentration. Da GartneriRådgivningen ikke har indflydelse på ovenstående forhold, og erfaring viser stor variation i sortsfølsomhed, ydes ikke garanti for virkning, eller påtages noget ansvar for eventuel skade på kulturplanter.
   
Sidst bekræftet: 30-10-2017 Oprettet: 06-09-2004 Revideret: 15-10-2004

Forfatter

HortiAdvice
Planteavlskonsulent

Anne Krogh Larsen

Administration


Af samme forfatter