Dyrkningsvejledning | Noter 

Oprettet: 06-09-2004
Revideret: 15-10-2004

Scutellaria costaricana

Botanik

Familie: Labiatae

Hjemsted: Costa Rica

Formering

Stiklingeformeres. Der anvendes topstiklinger med to bladpar eller ledstiklinger med et bladpar, ledstiklingerne må ikke være for hårde. Der stikkes i formeringsenheder (pløksystemer, Ellegårdpotter eller Jiffy). For at få en hurtig produktion kan der stikkes tre topstiklinger i en 11 cm potte. Man kan også stikke én topstikling, og så knibe den, kulturtiden forlænges, men man får en stikling. Roddannelsen sker på 2-3 uger ved 20-22°C.

Klima

Temperatur: Optimal temperatur er 18°C, lavere temperatur forlænger kulturtiden.

Skygge: Ved kraftig indstråling skygges, for meget sol giver rødfarvede, hårde blade.

Vand, Gødning, CO2

Der vandes med en gødningssammensætning i forholdet:

N : P : K : Ca : Mg

100 : 16 : 133 : 100 : 14 + mikronæring.

Udvandes med et ledetal på ca. 2

CO2 – koncentration på 600-800 ppm fremmer væksten.

Vækstregulering

Retardering: Scutellaria får hurtigt lange internodier, det kan derfor være nødvendigt at retardere allerede på stikkebeddet, eller hvis der er stukket i salgspotten, lige så snart, der er dannet rødder. Der sprøjtes med 1 promille Cycocel (100 ml i 100 liter vand). Senere vandes med 3 promille Cycocel, og denne behandling skal i reglen gentages et par gange med et par ugers mellemrum.

Blomsterdannelse

Scutellaria er dagneutral, ved for lav indstråling dannes ingen blomster.

Plantebeskyttelse

Botrytis (gråskimmel), Spindemider, Mellus.

Produktionstid

Hvis der stikkes tre topstiklinger i salgspotten, er produktionstiden om sommeren 8-9 uger.

Litteratur

 

Finger,H. 1981: Scutellaria costericana. Gb+Gw 81(18):417-418

Röber,R. 1994: Scutellaria costericana. I Topfpflanzenkul turen.E.Ulmer.

 

Kemiske midlers virkning påvirkes bl.a. af temperatur, sol, fugtighed og eventuel blanding med andre midler, samt anvendt mængde og afmålt koncentration. Da GartneriRådgivningen ikke har indflydelse på ovenstående forhold, og erfaring viser stor variation i sortsfølsomhed, ydes ikke garanti for virkning, eller påtages noget ansvar for eventuel skade på kulturplanter.
   
Sidst bekræftet: 30-10-2017 Oprettet: 06-09-2004 Revideret: 15-10-2004

Forfatter

HortiAdvice
Planteavlskonsulent

Anne Krogh Larsen

Administration


Af samme forfatter