Dyrkningsvejledning | Noter 

Oprettet: 06-09-2004
Revideret: 15-10-2004

Solanum rantonnetti

Botanik

Familie: Solanaceae

Hjemsted: Paraguay og Argentina

Formering

Stiklingeformeres.

Topstiklinger roder på 4 uger ved 20°C.

Klima

Temperatur 15-18°C. Ved lav indstråling 15°C.

Der skygges kun for at holde temperaturen nede. Planten er lyskrævende.

Vand, gødning, CO2

Tåler ikke at tørre helt ud, men stående vand er heller ikke godt. I begge tilfælde falder bladene af.

Har et højt kvælstofbehov, sandsynligvis mere kvælstof end kalium.

Vækstregulering

Knibning.

Som potteplante i 10-11 cm knibes et par gange.

Som stammet knibes 3-4 gange for at få en tæt krone.

Retardering.

Kan retarderes med Bonzi. I Tyskland er der med godt resultat vandet med 0,5-0,75% Bonzi (500 - 750 ml i 100 l vand).

Blomstring

Er meget blomsterrig, hvis der er tilstrækkeligt lys.

Plantebeskyttelse

Mellus: 

Kan angribes af en fritlevende galmide, som ikke er artsbestemt. 

Produktionstid

Stammede til salg i maj, stikkes juni-august.

I øvrigt

Er meget kraftigt voksende.

Kan overvintre ved 5°C, men taber bladene, når temperaturen kommer under 8°C.

 

Kemiske midlers virkning påvirkes bl.a. af temperatur, sol, fugtighed og eventuel blanding med andre midler, samt anvendt mængde og afmålt koncentration. Da GartneriRådgivningen ikke har indflydelse på ovenstående forhold, og erfaring viser stor variation i sortsfølsomhed, ydes ikke garanti for virkning, eller påtages noget ansvar for eventuel skade på kulturplanter.
   
Sidst bekræftet: 30-10-2017 Oprettet: 06-09-2004 Revideret: 15-10-2004

Forfatter

HortiAdvice
Planteavlskonsulent

Anne Krogh Larsen

Administration


Af samme forfatter