Dyrkningsvejledning | Noter 

Oprettet: 06-09-2004
Revideret: 15-10-2004

Tillandsia sp

 

Tillandsia sp.

Botanik

Familie: Bromeliaceae

Hjemsted: Syd- og Mesoamerika

Slægten Tillandsia består af mindst 92 arter, derfor drejer denne dyrkningsvejledning sig kun om de såkaldte ’grå’ Tillandsia. 

Arter

Tillandsia usneoides: Spansk mos 

Vækstforhold

Planterne i Bromeliacee-familien er flerårige rosetdannende planter, med stærkt forkortet stamme og smalle, stængelomfattende blade, i hvis tragt der samles vand og planteaffald. De fleste planter er epifyter, dvs. at de vokser på træer og klipper, der blot fungerer som vokseplads, men som ikke afgiver nogen form for næring. Den grå farve skyldes at bladene er beklædt med tynde, skjoldformede og indviklet opbyggede vandoptagende skælsom fører vandet til de celler, som oplagrer vandet. Skællenes placering giver hos nogle arter de karakteristiske båndformede striber. Planter, som vokser i ørkner, optager vandet ud af luften, planten kondenserer vandet fra luften.

De fleste Tillandsia er epifyter og klippevækster, mange har meget svagt udviklede rødder.

Spansk mos (T. usneoides) har ingen rødder, men har en stærkt forgrenet bladrig stængel, og vokser på de fleste træer i det sydlige USA.

I f.eks. Californien dyrkes de epifytiske Tillandsia på friland under en skyggedug. De fleste dyrkes på borde med ståltrådsnet i flere lag med 70-80 cm mellem lagene. Dyser over det øverste bord sørger for ekstra vandtilførsel når regnen ikke er tilstrækkelig. Der findes også tågeanlæg, som anvendes om sommeren.

Der gives også en svag næringsopløsning for at få en bedre tilvækst.

Fra såning til salg går der ca. 4 år. 

Formering

Frøformeres eller vævsformeres. Sideskud kan også anvendes.

T. usneoides kan frøformeres, men i naturen sker det i reglen vegetativt ved, at et stængelstykke river sig løs, og sætter sig fast i en revne i et træ eller på et klippestykke. 

Potning
Pladsforbrug

?

Vand, Gødning, CO2

T. usneoides lever udelukkende af den atmosfæriske fugtighed. Kan nu og da overbruses med en svag gødningsopløsning. Sammensætning kendes ikke, men sandsynligvis mere kvælstof end kalium. Overbrusning skal ske tidligt på dagen, så planterne kan nå at tørre før aften, men denne Tillandsia ønsker en højere luftfugtighed end det er normalt for andre Tillandsia-arter.

Klima

T. usneoides dyrkes lyst og solrigt. Da det er en tropeplante, skal temperaturen være18-20°C eller mere.

Vækstregulering

 

Blomsterinduktion

 

Plantebeskyttelse

 

Litteratur

Christensson,H.. 1990: Tillandsia – den nya modeväxten

Fakta Trädgård, SLU

Rauh,W. 1970: Bromelien. Ulmer


 

 

Kemiske midlers virkning påvirkes bl.a. af temperatur, sol, fugtighed og eventuel blanding med andre midler, samt anvendt mængde og afmålt koncentration. Da GartneriRådgivningen ikke har indflydelse på ovenstående forhold, og erfaring viser stor variation i sortsfølsomhed, ydes ikke garanti for virkning, eller påtages noget ansvar for eventuel skade på kulturplanter.
   
Sidst bekræftet: 30-10-2017 Oprettet: 06-09-2004 Revideret: 15-10-2004

Forfatter

HortiAdvice
Planteavlskonsulent

Anne Krogh Larsen

Administration


Af samme forfatter