Dyrkningsvejledning | Noter 

Oprettet: 06-09-2004
Revideret: 15-10-2004

Trachelium caeruleum

Botanik

Familie: Campanulaceae

Hjemsted: Vestlige Middelhavsområde, Portugal.

Formering

Frøformeres

30.000 korn pr. gram.
1/8 g pr. 1000 planter

Frøet dækkes ikke med jord, men for at forhindre udtørring dækkes med plastfolie eller glas.

Ved 20°C spirer frøet på 14 dage. Hvis der er sået i kasser, prikles ca. 5 uger efter såning.

Potning

Pladsforbrug

Der pottes 3 planter i en 11 cm potte, 5 planter i 13 cm potte pH 5.5-6.0.

Voksemediet er en svagtgødet spagnumblanding.

Klima

Temperatur:

Ungplanter 15-20°C. Sluttemperatur 10-15°C.

Planterne dyrkes så lyst som muligt.

Vand, Gødning, CO2

Trachelium har et stort vandforbrug, og der vandes med gødningsvand sammensat i forholdet:

N : P : K : Ca : Mg

100 : 15 : 140 : 62 : 8 + mikronæring

Lv. 1.8-2.2.

Kraftig gødskning giver flere blomsterstande og kraftigere vækst end svag gødskning.

Vækstregulering

Knibning:

14 dage efter potning knibes blødt.

Knibning forlænger kulturtiden, men giver en mere ensartet kultur. Før knibning bør der gives kort dag på ca. 10 timer for at undgå blomsterdannelse, som så knibes af.

Retardering:

1-2 uger efter knibning sprøjtes med 3 promille Alar 85 (300g i 100 l vand). Behandlingen gentages 4-5 gange.

Blomstring

Trachelium er en langdagsplante, som danner flest blomsterstande ved 18-20 timer dag, lige som blomsterudviklingen også var hurtigst. Ved 8 timer dag dannes ingen blomster. Temperaturen har ikke den store betydning.

Lys

Vækstlys i vinterperioden, 40W/m2 SON-T lamper, 18-20 timer dag.

Plantebeskyttelse

Bladlus, Mellus, Spindemider, Gråskimmel, Rhizoctonia.

Litteratur

Ann: Trachelium caeruleum als Topfplanze. Veitschöchheim.

Fischer, P. & Kalthof, F. 1989: Trachelium als Topfplanze. Deuts. Gartenbau 43(2):78-80.

Geertsen, V.& Bredmose, N. 1987: Virkning af daglængde og temperatur på vækst og blomstring hos Trachelium caeruleum. Tidsskr. Pl.avl 91: 77-84.

 

 

Kemiske midlers virkning påvirkes bl.a. af temperatur, sol, fugtighed og eventuel blanding med andre midler, samt anvendt mængde og afmålt koncentration. Da GartneriRådgivningen ikke har indflydelse på ovenstående forhold, og erfaring viser stor variation i sortsfølsomhed, ydes ikke garanti for virkning, eller påtages noget ansvar for eventuel skade på kulturplanter.
   
Sidst bekræftet: 30-10-2017 Oprettet: 06-09-2004 Revideret: 15-10-2004

Forfatter

HortiAdvice
Planteavlskonsulent

Anne Krogh Larsen

Administration


Af samme forfatter