Dyrkningsvejledning | Noter 

Oprettet: 06-09-2004
Revideret: 15-10-2004

Turnera ulmifolia

Botanik

Familie: Turneraceae

Hjemsted: Mexico, Vestindien

Formering

Stiklingeformeres. Der anvendes 5-7 cm lange topstiklinger, og der stikkes i formeringsenheder eller i en svagt gødet pottejord.

Stikkebedet dækkes med plast og ved 20-24°C dannes der rødder på 2-3 uger.

Planterne afhærdes ved i nogle dage at åbne for teltet i nogle timer om dagen.

Potning
Pladsforbrug

4 uger efter formeringen kan der pottes i en 12 cm potte. Planten stiller ikke noget specielt krav til pottejorden, så almindeligt anvendte jorde kan anvendes.

Klimaforhold

Temperatur: 16-20°C

Skygge: Der skygges kun i ungplantestadiet.

Vand, Gødskning, CO2

Der er ingen oplysninger om gødningssammensætningen, men planten er efter det oplyste ikke specielt grådig.

Vækstregulering

Knibning. For at få en busket plante skal den knibes mindst én gang, første gang ca. to uger efter oppotning. Opstammede planter knibes flere gange.

Blomstring

Planten er daglængdeneutral, blomstringen bliver bedst ved god indstråling.

Lys

Om vinteren fremmes væksten betydeligt, hvis der gives vækstlys.

Plantebeskyttelse

Turnera angribes let af mellus. Der er ingen oplysninger om tålsomhed over for plantebeskyttelsesmidler.

Produktionstid

12 cm potter ca. 12 uger

Stammede planter på 80-100 cm ca. 14 mdr.

I øvrigt

Den enkelte blomst holder kun et par dage, men planten er meget rigtblomstrende.

 

Kemiske midlers virkning påvirkes bl.a. af temperatur, sol, fugtighed og eventuel blanding med andre midler, samt anvendt mængde og afmålt koncentration. Da GartneriRådgivningen ikke har indflydelse på ovenstående forhold, og erfaring viser stor variation i sortsfølsomhed, ydes ikke garanti for virkning, eller påtages noget ansvar for eventuel skade på kulturplanter.
   
Sidst bekræftet: 30-10-2017 Oprettet: 06-09-2004 Revideret: 15-10-2004

Forfatter

HortiAdvice
Planteavlskonsulent

Anne Krogh Larsen

Administration


Af samme forfatter