Dyrkningsvejledning | Noter 

Oprettet: 06-09-2004
Revideret: 15-10-2004

Yucca elephantipes

Botanik

Familie: Agavaceae

Hjemsted: Mexico og Guatemala

Formering

Formeres ved stængelstykker (stokke) eller topskud.

Rodning sker bedst og hurtigst ved 25-30°C i 3 til 4 uger.

Rodning og skudbrydning i plasttelt.

Der stikkes i formeringsenhed (7-8 cm) eller i salgspotten 10-25 cm.

Potning

Pladsforbrug

Er der stukket i formeringsenhed pottes 1-3 planter i salgspotten, 10-25 cm.

Pladsforbrug afhænger af pottestørrelsen.

Klimaforhold

Temperatur:

Optimal væksttemperatur er ca. 24°C, luft ved 27°C. Temperaturen kan falde til 12°C uden skader på planterne, men væksten standses.

Der skygges i formeringen, øvrige tid ingen skygge

Luftfugtighed:

70-85% relativ luftfugtighed.

Vand, Gødning, CO2

Vandes med gødningsvand sammensat i forholdet:

N : P : K : Ca : Mg

100 : 17 : 155 : 84 : 32 + mikronæring

Lv 1,7-2,0

CO2-koncentration på 600-800 ppm

Plantebeskyttelse

Bladlus, Spindemider, Galmider (på bladene), Bananmøl (stokken), Fusarium. 

Fysiogene skader

For højt indhold af Fluor i vandingsvandet og/eller gødning (superfosfat) kan give bladrandpletter.

Litteratur

Sandved, G. 1983: Yucca. Gartner Yrket (73) p. 224-35.

 

Kemiske midlers virkning påvirkes bl.a. af temperatur, sol, fugtighed og eventuel blanding med andre midler, samt anvendt mængde og afmålt koncentration. Da GartneriRådgivningen ikke har indflydelse på ovenstående forhold, og erfaring viser stor variation i sortsfølsomhed, ydes ikke garanti for virkning, eller påtages noget ansvar for eventuel skade på kulturplanter.
   
Sidst bekræftet: 30-10-2017 Oprettet: 06-09-2004 Revideret: 15-10-2004

Forfatter

HortiAdvice
Planteavlskonsulent

Anne Krogh Larsen

Administration


Af samme forfatter