Dyrkningsvejledning | Riis 

Oprettet: 06-09-2004
Revideret: 03-11-2004

Strobilanthes Blume

STROBILANTHES Blume

Acanthaceae

Dansk: Goldfussia, Kogleblomst (S. dyeriana)

synonymer: Goldfussia, Perilepta

Slægten omfatter ca. 35 arter fra Himalaya, Java, Indien og Indonesien. Det er buske eller halvbuske med store, stilkede eller siddende på den nederste del kileformet ved grunden svagt øreleppede blade. Blomsten i tætte, endestillede eller akselsiddende, stilkede aksformede stande. Blomsten enkel, bægeret todelt, den øverste del trespaltet. Kronen tilbagebøjet, hvid, blå eller violet. 4 ulige lange støvdragere.

S. anisophylla (Strobilanthes a.) fra Indien (Khassam) er en opret, ½ - 1 m høj stedsegrøn busk. Bladene parvise med variabel størrelse, 3 - 9 cm lange, 2½ cm brede, tilspidsede, tandede. Blomsterhovederne små, blålilla, kronen ca. 3 cm.

S. isophylla (Strobilanthes i.) fra Assam er en 50 - 60 cm høj stedsegrøn, tæt forgrenet halvbusk med lancetformede næsten lige store mørkegrønne bladpar, lineær til lancetformede, 6 - 8 cm lange, 1½ cm brede, helrandede eller svagt fintandede. Flere små 1 - 4 blomstrende hovedformede akselsiddende aks. Kronen 2½ cm, lyseblå.

S. dyeriana (Perilepta d.) fra Burma er en opret, mindre forgrenet, urteagtig busk med hårede stængler. Bladene er siddende, modsatte, elliptiske eller æg- lancetformede, 15-20 cm lange, tandede, oversiden blå og violet, metalglinsende med afskygninger i mørkere og lysere rosa, undersiden purpurrød. Blomsten i oprette aks, 3½ cm lange, bleg violet. Som middelstor grøn potteplante.


KULTUR

Formering generativ eller vegetativ ved unge topstiklinger. Roddannelse på 2 - 3 uger ved 20 - 22° C, 20 - 30 klux uden direkte sol, 14 - 16 timers dag og RH 95 - 100%. Formeringsmediets pH 6,0 - 6,3, calciumniveau 200 - 240 og omsætningsgrad ikke over 120.

Dyrkning ved 30 - 40 klux uden stærk direkte sol, 14 - 16 timers daglængde og 17 - 19° C med lidt højere nat- end dagtemperatur. (Vintertemperatur 14 - 16° C.) RH 75 - 85%, middel luftcirkulation (0,4 – 0,6 m/sek.) og jævnlig vanding. Ernæringsniveau og N:P:K:Ca:Mg 145:20:150:120:15. Ammoniumkoncentration 10 - 20%. Voksemediets pH 6,3-6,5, calciumniveau 200 - 240, omsætningsgrad ikke over 120 og lertilsætning. Svagt rodsystem, evt. begrænset dyrkningsvolumen (små potter).

Vækstregulering ved knibning og kemisk/klimatisk. Behandling mod blomsterfald.

Blomsterdannelse ved høj lysintensitet, Måske vinter ved 10 - 12° C. Blomsternes holdbarhed kort, men blomstrer næsten hele året. Ikke over 15 - 17° C under blomstring.

Skadevoldere: Taber farve ved lav temperatur.


 

Kemiske midlers virkning påvirkes bl.a. af temperatur, sol, fugtighed og eventuel blanding med andre midler, samt anvendt mængde og afmålt koncentration. Da GartneriRådgivningen ikke har indflydelse på ovenstående forhold, og erfaring viser stor variation i sortsfølsomhed, ydes ikke garanti for virkning, eller påtages noget ansvar for eventuel skade på kulturplanter.
   
Sidst bekræftet: 04-11-2016 Oprettet: 06-09-2004 Revideret: 03-11-2004

Forfatter

HortiAdvice
Planteavlskonsulent

Anne Krogh Larsen

Administration


Af samme forfatter