Dyrkningsvejledning | Riis 

Oprettet: 06-09-2004
Revideret: 19-10-2011

Achimenes Pers

 

Achimenes Pers.

Gesneriacea

Dansk: Tallerkenblomst

Synonymer: Dicyrta, Trevirana.

Slægten omfatter ca. 25 arter i hovedsagelig tropiske egne af Central- og Mellemamerika. Det er 30 - 40 cm høje oprette eller hængende pjuskede flerårige urter med skællede underjordiske udløbere. stænglen enkelt, sjældent forgrenet. blade modsatte. Blomsten akselsiddende enkelt eller samlet i dusk. Blomsterne rød til violet eller hvide, tallerkenagtige med langt kronrør.

A. candida (Dicyrta c.) fra Guatemala er en 15 - 45 cm høj ruhåret urt med slank grøn eller rødlig stængel. Bladene 5 - 6 cm lange, 2½ - 3 cm brede, langstilkede, ægformede, tilspidsede og skarpt savtakkede. Blomsten ca. 1½ cm, kortstilket, akselsiddende enkelt eller flere sammen. Kronen cremehvid, udvendig rødlig til brun i svælget gul og rødtegnet. Kanten udbredt, hvid. Naturlig blomstring juni - august. Som mindre blomstrende potteplante.

A. erecta (A. coccinea, A. pulchella, A. rosea) fra Centralamerika og Jamaica er en 10 - 45 cm høj opret urt med tæt hvidhårede bæger og blade. Bladene modsatte eller tre sammen, ægrunde til elliptiske, 2 - 6 cm lange, 1 - 3 cm brede spidse og let savtakkede. Oversiden grøn, undersiden ofte rødfarvede nerver. Blomsterstilke enkelt eller parvis i bladaksler. Kronen lysende skarlagenrød eller rosa, ca. 1 cm i diameter. Naturlig blomstring juli - september. Som mindre blomstrende potteplante.

A. grandiflora (A. ghiesbreghtii, Trevirana g.) fra Mexico og Centralamerika er en 45 - 60 cm høj urt med håret grøn eller rødlig stængel. Bladene ægformede, 4 - 15 cm lange, 3 - 8 cm brede med grøn overside og lysegrøn eller rødlig underside, uregelmæssigt savtandet. Begge bladsider let hårede. Blomsten stor, enkelt, akselsiddende, rødviolet med flad kronerand. Kronrør 2½ - 4½ cm langt, ved grunden tydeligt sporet. Naturlig blomstring juli - september. Som mindre blomstrende potteplante.

A. longiflora fra Centralamerika er en 10 - 30 cm høj grøn eller rødlig urt med modsatte eller tre-koblede, ægformede til lancetformede, hårede, i begge ende tilspidsede 2 - 8 cm lange, 1½ - 3 cm brede blade. Oversiden grøn, undersiden grøn eller rødlig. Blomsten blåviolet, rosa eller (sjældent) hvid, 5½ - 6½ cm lang med gullige ved grunden noget sporet kronrør. Naturlig blomstring juli - september. Som mindre blomstrende potteplante.

A. hybrider er artskrydsninger med A. longiflora, A. grandiflora, A. coccinea m. fl.. Omfatter mange sorter med variabel vækst og blomsterfarver fra hvid til rød, blå og nuancer der i mellem. naturlig blomstring juni - september. Som mindre opret eller hængende blomstrende potteplante.


KULTUR

Formering vegetativ ved rhizomer (til moderplanter, ingen brydning af sideskud på generative stiklinger), bladstiklinger eller vegetative top- eller ledstiklinger (til salgsplanter). Stiklinger med 3 bladpar. Roddannelse på ca. 2 uger ved 22 - 24°C. og 95 - 100% RH (ikke sluttet luft eller tåge). Efter roddannelse 20 - 22°C. og 85 - 90% RH. Lysintensitet 5 - 10 klux og 12 - 14 timers daglængde. Moderplanter: Rhizomer spirer på 2 - 3 uger ved 21 - 23°C. 1 - 2 cm dækning. Formeringsmediets pH 5,5 - 5,8, calciumniveau 180 - 200 og omsætningsgrad ikke over 100.

Dyrkning ved 30 - 40 klux uden stærk direkte sol, daglængde 14 - 16 timer og 19 - 21°C. med lidt højere eller samme nat- som dagtemperatur. RH 75 - 80%, svag til middel luftcirkulation (0,3 - 0,5 m/sek.) og jævnlig til hyppig vanding (rødder følsomme for stående vand). Ernæringsniveau og N:P:K:Ca:Mg 160:35:190:110:30. Ammoniumkoncentration 10 - 20%. Voksemediets pH 5,5 - 5,8, calciumniveau 200 - 220, omsætningsgrad ikke over 100 og tilsætning af ler.

Vækstregulering ved 1 - flere stiklinger pr. potte, knibning forsinker blomstring. Kemisk/klimatisk til kontrol med højtvoksende sorter. Eventuelt anvendelse af gibberellin til fremme af skuddannelse på rhizomer.

Blomsterdannelse og udvikling afhængig af daglængde og lysintensitet. Blomsterdannelse ved lyssum over ca. 36.000 luxtimer daglig.

Skadevoldere: Gråskimmel, pythium, rhizoctonia, meldug, topskudsmider, mellus, spindemider, trips. Matte blade ved høj temperatur (>22°C), blåspidsede blade (lav pH, kalimangel), hvidbrogede blade koldt vand (højeste difference mellem blad- og vandtemperatur er 6°C.), Højest 6°C mellem dag- og nattemperatur.


 

 

 

Kemiske midlers virkning påvirkes bl.a. af temperatur, sol, fugtighed og eventuel blanding med andre midler, samt anvendt mængde og afmålt koncentration. Da GartneriRådgivningen ikke har indflydelse på ovenstående forhold, og erfaring viser stor variation i sortsfølsomhed, ydes ikke garanti for virkning, eller påtages noget ansvar for eventuel skade på kulturplanter.
   
Sidst bekræftet: 26-10-2016 Oprettet: 06-09-2004 Revideret: 19-10-2011

Forfatter

HortiAdvice
Planteavlskonsulent

Anne Krogh Larsen

Administration


Af samme forfatter