Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 27-10-2015

Dyrkningsvejledning | Riis 

Oprettet: 06-09-2004
Revideret: 27-10-2004

Aconitum L

Aconitum L.

Ranunculacea

Dansk:: Venusvogn, Stormhat

Synonym:

Slægten omfatter 350 arter i et område strækkende sig fra det sydlige Europa over Lilleasien til Kina. Det er flerårige urter med opret eller krybende vækst og håndsnitdelte blade. Blomsterstanden er en top med zygomorfe blomster. Stort set alle arter er giftige.

A. anthora afskæringsblomst. Pyrenærene og st-Asien Staude, naturlig blomstring juni - august.

A. x arendsii er krydsning mellem A. carmichaelii og A.wilsonii. Snitstaude med naturlig blomstring september - oktober.

A. x cammarum (A.napellus x A. variegatum x A. intermedium) Naturlig blomstring juli - august.

A. carmichaelii fra Kina har naturlig blomstring august - september.

A. napellus fra Centraleuropa er den almindelige snitstaude med naturlig blomstring i juli-august. Roden er en roe-formet rodstok og yngleknolde dannes i krans på øverste tykke del. Mange sorter, hybrider. Blomsterfarver fra hvid til blå. Som middelstor blomstrende potteplante marts - august.

A. pyrenaicun har gule blomster.


KULTUR

Formering vegetativ. (Generativ til rene arter. såning omgående ved høst, ellers spiretid på 2-3 år). Rodstok med yngleknopper deles til drivning. Udvalgte planter fra drivning udplantes. Plantes på friland maj-juni på let skygget muldet jord med pH 6,8-7,0.

Dyrkning på friland. Kloner udvalgt i drivpartier udplantes maj-juni frit i lermuldet jord med pH 6,8 - 7,0. Grundgødskning med 3-4 kg N:P:K 14:3:15 og N-betonet sommergødskning. Jævnlig vanding. Ingen gødning efter august. Hviletid naturlig november - marts. Drivklare efter 2 - 3 år for A. napellus, 1 - 2 år for A. x arendsi.

Vækstregulering kemisk eller klimatisk nødvendigt under drivning.

Blomsterdannelse: Lang dag og høj temperatur. Blomsterdifferentiering ved lav temperatur.

Drivning: Optagning rodknolde oktober - november. Opbevares delte med 3-5 knopper ved -2°C. Drivning begyndende fra ultimo december. Drivtid 10 - 14 uger ved 12 - 15°C., 12 - 14 timers daglængde og lysintensitet 30 - 40 klux. Hyppig til jævnlig vanding, eventuelt overbrusning. RH 75 - 80% og god luftcirkulation (0,5 - 0,6 m/sek.). Ernæringsniveau og N:P:K:Ca:Mg 190:30:180:100:20. Ammoniumkoncentration 10 - 25%. Voksemediets pH 6,5 - 6,8, calciumniveau 220 - 240, lertilsætning og omsætningsgrad ikke over 120.

Skadevoldere: Rhizoctonia, gråskimmel, verticillium, bladnematoder, bladlus, trips, mider.


 

Kemiske midlers virkning påvirkes bl.a. af temperatur, sol, fugtighed og eventuel blanding med andre midler, samt anvendt mængde og afmålt koncentration. Da GartneriRådgivningen ikke har indflydelse på ovenstående forhold, og erfaring viser stor variation i sortsfølsomhed, ydes ikke garanti for virkning, eller påtages noget ansvar for eventuel skade på kulturplanter.
   
Sidst bekræftet: 01-11-2011 Oprettet: 06-09-2004 Revideret: 27-10-2004

Forfatter

HortiAdvice
Planteavlskonsulent

Anne Krogh Larsen

Administration


Af samme forfatter