Dyrkningsvejledning | Riis 

Oprettet: 06-09-2004
Revideret: 27-10-2004

Aeschynanthus Jack

Aeschynanthus Jack.

Gesneriaceae

Dansk: Ampelfakkel, Ildebrand (A. Hildebrandii)

Synonymer: Tricosporum

Slægten omfatter ca. 170 arter fra det sydlige Kina, det tropiske Asien, Indien og Malaysiske øer. Det klatrende eller krybende stedsegrønne urter eller halvbuske med bløde hængende grene og modsatte kødfulde blade. Blomsterne er uregelmæssig med langt kronrør og tolappet kraftigt udviklet overlæbe. Underlæben er trelappet.

A. boscheanus (Trichosporum boscheanum) er en 30 cm hængende halvbusk fra Sumatra med naturlig blomstringstid juni - august. Blomsterne er ca. 5 cm skarlagensrøde i akselstillede kvaste. Bladene elliptiske, afstumpede og glatte.

A. evrardii fra Sydvietnam har 10-16 cm lange modsatte blade. 8 cm lange orangerøde blomster i endestillet dusk.

A. marmoratus fra Burma og Malaysien har lancetformede, parvis tandede 7-10 cm lange, 2-4 cm brede blade, lys mørkegrøn marmoreret på overside, rødlig på underside. Blomsten er grønlig 2 - 3 cm men uden betydning. Som hængende "grøn" potteplante i lille til middel størrelse.

A. hildebrandii fra Malaysia en op til 30-40 cm høj busket med mindre, spredte blade. Blomsterne røde i skudspidserne. Naturlig blomstringstid august - november.

A. micranthus fra Buma er hængende med en naturlig blomstringstid i juli - september.

A. parasiticus (A: grandiflorum) vokser naturligt 1.000 - 2.000 m oppe i Khasias bjerge. En forgrenet hængende plante med 10 cm lange, 1 cm brede glatte blade. Blomster endestillet i klaser.

Kronrøret 4 - 5 cm og rødt, mens kronranden er orange med purpur. Hængende plante med naturlig blomstringstid juli - august.

A. radicans (A. pulcher) (A. lobbianum) har 5 - 6 cm lange og 1 - 2 cm brede glatte læderagtige helrandede modsatte blade. Blomsterne sidder endestillede i duske. 5 - 6 cm lange, skarlagensrøde med gule tegninger. Naturlig blomstring juni - august. Som middelstor hængende blomstrende potteplante.

A. speciosus fra Java har op til 60 cm lange skud med voksgrønne modsatte blade. Orangerøde blomster i endestillede duske. Som mindre til middelstor potteplante opbundet eller hængende.

A. x splendidus krydsning mellem A. parasiticus og A. speciosus.

A. tricolor fra Borneo har hængende, som unge, fint hårede grene og ægformede 4 cm lange blade. Skarlagensrøde ca. 3 cm lange blomster i duske i bladhjørnerne. Naturlig blomstring maj - juli.


KULTUR

Formering vegetativ, top- eller ledstiklinger med et bladpar af modne skud. Roddannelse på ca. 2 uger ved 23 - 25°C og høj RH. Lysintensitet 20 - 30 klux uden direkte sol. Formeringsmediets pH 5,5 - 5,8, calciumniveau 180-200, omsætningsgrad ikke over 100.

Dyrkning ved 30-40 klux, uden stærk direkte sol. 14-16 timers daglængde, temperatur 20-22° C, højere nat end dag. RH 70 - 80% og god luftcirkulation. Hyppig vanding. Ernæringsniveau og N:P:K:Ca:Mg 120:15:160:90:35. Ammoniumkoncentration 0 - 15%. Voksemediets pH 5,5 - 6,0, calciumniveau 200 - 220, omsætningsgrad ikke over 100.

Vækstregulering enkelte arter ved knibning. Kemisk til evt. hindring af gennemgroning.

Blomsterdannelse naturlig maj - september afhængig af art. Fremmes ved høj temperatur (25 - 27°C) og stærkt reduceret N-gødskning.

Blomsterudvikling ved lavere RH og højt luftskifte. Vegetativ vækst standser ved blomstring.

Skadevoldere: Phythophthora, Fusarium, Rhizoctonia, gråskimmel. Skudspidsmider, bladlus. Blege blomsterfarver på grund af svag N-gødskning. Gule evt. nekrotiske pletter på bladene skyldes overbrusning med vand mere end 6°C. koldere end bladtemperatur. Høj temperatur dag kan alene være årsag.


 

Kemiske midlers virkning påvirkes bl.a. af temperatur, sol, fugtighed og eventuel blanding med andre midler, samt anvendt mængde og afmålt koncentration. Da GartneriRådgivningen ikke har indflydelse på ovenstående forhold, og erfaring viser stor variation i sortsfølsomhed, ydes ikke garanti for virkning, eller påtages noget ansvar for eventuel skade på kulturplanter.
   
Sidst bekræftet: 26-10-2016 Oprettet: 06-09-2004 Revideret: 27-10-2004

Forfatter

HortiAdvice
Planteavlskonsulent

Anne Krogh Larsen

Administration


Af samme forfatter