Dyrkningsvejledning | Riis 

Oprettet: 06-09-2004
Revideret: 27-10-2004

Allamanda L

Allamanda L.

Apocynaceae

Dansk: : Allamanda, Nerie-allamanda (A. neriifolia), Rød Allamanda (A. violaceae

Synonymer:

Slægten omfatter ca. 20 arter i Sydamerika, hovedsagelig Brasilien. Det er træagtige, oftest klatrende planter med modsatte eller kransstillede, helrandede, lancetformede blade og tragtformede fem-tallige blomster.

A. cathartica fra Brasilien er op til 6 m høj, klatrende med 10 - 15 cm lange, 3 - 4 cm brede blade, modsatte eller i kreds. Blomsten op til 10 - 12 cm bred i tragten. Farven citrongul til gulorange og naturlig blomstring maj - november. Mere grenende, kompakte, storbladede og duftende typer findes. Som middelstor blomstrende potteplante i sommer - sensommer.

A. neriifolia fra Brasilien er 60 - 90 cm høj, busket, delvis klatrende. Bladene stilkede, 7 - 12 cm lange, 2 - 5 i kreds. Blomsterstanden 3 - 8 cm lang med flere blomster. Naturlig blomstring juni - oktober. Som middelstor blomstrende potteplante i sommer - sensommer.

A. violaceae fra Brasilien er en svagtvoksende slyngplante med 10 - 15 cm lange hårede blade. Blomsterne med violetrød krone, kronrør 5 cm, krondiameter 5 - 6 cm. Blomsterne sidder parvis i blomsterstanden. Naturlig blomstring september - oktober. Som middelstor blomstrende potteplante.


KULTUR

Formering vegetativt ved top- eller ledstiklinger. Roddannelse på 4 - 5 uger ved 22 - 25°C. og 95 - 100% RH (tåge). Lysintensitet 10 - 20 klux og 14 - 16 timers daglængde. Potteklare efter 6 - 7 uger. Efter roddannelse og skudbrydning 20 - 22°C., 80 - 85% RH, 20 - 40 klux og 14 - 16 timers daglængde. Formeringsmediets pH 5,5 - 6,0, calciumniveau 200 - 220, omsætningsgrad ikke over 100.

Dyrkning ved 30 - 50 klux , 24 - 28 timers daglængde og 18 - 20°C. med lidt højere nat- end dagtemperatur. RH 75 - 85% og god luftcirkulation (0,4 - 0,6 m/sek.). Vanding jævnlig. Ernæringsniveau og N:P:K:Ca:Mg 175:20:140:130:20. Ammoniumkoncentration 0 - 15%. Voksemediets pH 5,5 - 6,0, calciumniveau 200 - 220, omsætningsgrad ikke over 120 og tilsætning af ler.

Blomsterdannelse: Naturlig blomstring juli - august/september. Høj lysintensitet, fuld sol, daglængde 14 - 18 timer, god luftcirkulation og lav RH (

Vækstregulering manuel ved 1 - flere knibninger, kemisk eller kulturmæssigt til kompakte planter.

Skadevoldere: Phythophthora, rust, phoma, skjoldlus, uldlus, bladlus, væksthusspindemider,


 

Kemiske midlers virkning påvirkes bl.a. af temperatur, sol, fugtighed og eventuel blanding med andre midler, samt anvendt mængde og afmålt koncentration. Da GartneriRådgivningen ikke har indflydelse på ovenstående forhold, og erfaring viser stor variation i sortsfølsomhed, ydes ikke garanti for virkning, eller påtages noget ansvar for eventuel skade på kulturplanter.
   
Sidst bekræftet: 15-10-2018 Oprettet: 06-09-2004 Revideret: 27-10-2004

Forfatter

HortiAdvice
Planteavlskonsulent

Anne Krogh Larsen

Administration


Af samme forfatter