Feedback Form

Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 27-10-2015

Dyrkningsvejledning | Riis 

Oprettet: 06-09-2004
Revideret: 27-10-2004

Alloplectus Mart

Alloplectus Mart.

Gesneriacea

Dansk:: Alloplectus

Synonymer: Hypocyrta

Slægten omfatter ca. 70 arter hovedsagelig hjemmehørende i tropisk Amerika. Oprette eller nedliggende ofte epifytisk voksende urter, halvurter eller klatreplanter med modsatte blade. Blomsten hvid eller gul rørformet krone. Bæger mest rødt.

A. capitatus fra Venezuela har en robust firkantet stængel og bliver op til 80 cm høj. Bladene ægrunde, 15 - 20 cm lange, 6 - 10 cm brede mørkegrønne, ret ru, underside behåret og rødlig. Blomsten akselsiddende kopagtig. Bæger blodrød stort bladagtigt med tilbage slået rand. Kronen gul, næppe dobbelt så lang som bæger. Naturlig blomstring august - oktober.

A. lynchii se Nautilocalyx.

A. nummularia (Hypocyrta nummularia) fra Costa Rica og Mexico har naturlig blomstring juli - august. krybende.

A. vittatus fra det østlige Peru.


KULTUR

Formering vegetativ ved ledstiklinger. Roddannelse på 1-2 uger ved 22 - 25°C. og RH 90.-100 %. Ikke for tæt dækning eller overbrusninger. Lysintensitet 10 - 15 klux uden direkte sol og daglængde 12 - 16 timer. Formeringsmediets pH 5,5 - 5,8 og calciumniveau 190 - 220. Omsætningsgrad ikke over 120.

Dyrkning ved 30 - 40 klux uden direkte sol. Daglængde 14 - 16 timer og temperatur 19 -21°C. med lidt højere nat- end dagtemperatur. Jævnlig vanding men ingen overbrusning. RH 70 - 85% og middel luftcirkulation (0,3 - 0,5 m/sek.). Ernæringsniveau og N:P:K:Ca:Mg 100:15:320:90:30, Ammoniumkoncentration 0 - 15%. Voksemediets pH 5,5 - 5,8 og calciumniveau på 190 - 220. Omsætningsgrad ikke over 120 og tilsætning af ler.

Vækstregulering kemisk eller klimatisk kan være nødvendig.

Blomsterdannelse uafhængig af daglængde, ved daglig lyssum over 30 - 40 klux

Skadevoldere: Phythophthora, Pythium, gråskimmel, skudspidsmider, trips, bladnematoder, bladskjolder (koldt vand), blåspidsede blade (lavt pH eller kalimangel), nedadkrummede bladkanter (for høj temperatur).


 

Kemiske midlers virkning påvirkes bl.a. af temperatur, sol, fugtighed og eventuel blanding med andre midler, samt anvendt mængde og afmålt koncentration. Da GartneriRådgivningen ikke har indflydelse på ovenstående forhold, og erfaring viser stor variation i sortsfølsomhed, ydes ikke garanti for virkning, eller påtages noget ansvar for eventuel skade på kulturplanter.
   
Sidst bekræftet: 01-11-2011 Oprettet: 06-09-2004 Revideret: 27-10-2004

Forfatter

HortiAdvice
Planteavlskonsulent

Anne Krogh Larsen

Administration


Af samme forfatter