Dyrkningsvejledning | Riis 

Oprettet: 06-09-2004
Revideret: 27-10-2004

Aloe L.

Aloé L.

Liliaceae

Dansk: Aloé, Semperfi (A. arborescens), Børste-aloé (A. aristata), Krokodille-aloe (A. distans), Spansk aloe (A. obscura), Foldet aloe (A. plicatilis), Glans-aloe (A. succotrina), Zebra-aloe (A. variegata), Læge-aloe (A. vera).

Synonymer:

Slægten omfatter ca. 200 arter i Afrika. Det er stammeløse eller mere eller mindre træ- eller buskagtigt forgrenede urter med kødede, rosetagtigt, toradet eller spredt siddende blade med ofte tornet rand. Blomsterstængel aksel- eller endestillet , enkel eller forgrenet. Blomsten kortstilkede i oftest nikkende klaser. Henføres undertiden til familie Aloecaceae.

A. arborescens fra Kaplandet og Natalprovinsen er en 1 – 3 m høj busk eller lille træ med op til 8 cm tyk stamme og 80 – 100 cm brede bladrosetter. Bladene er grå til blågrå, matte uden pletter eller striber, tykhudede, opadrettede eller udstående, sværdformede, 45 – 60 cm lange, 5 – 7 cm brede og 1½ - 2 cm tykke. 3 – 5 mm lange, trekantede randtorne. Blomsterstanden ca. 80 cm høj, blomsten lysende rød, cylindrisk og ca. 4 cm lang. Naturlig blomstring januar – april. Som middelstor grønpotteplante.

A. aristata fra Natalprovinsen er en stammeløs flerårig urt med tæt bladroset på 8 – 15 cm i diameter. Bladene grønne eller blåliggrønne, 3 – 5 mm tykke, opadrettede, 7 – 12 cm lange, 12 – 18 mm brede. Bladoverflade med hvide vorter, randnåle hvide og langt hår i spidsen. Blomsterskaftet 50 cm højt, gaffeldelt forgrenet med åbne, 10 – 20 cm lange, 7 – 15 cm brede fåblomstrende klaser. Blomsten 3 – 4 cm lang, rød og cylindrisk. Artskrydsninger findes. Formering ved bladstiklinger. Naturlig blomstring maj – juni. Som mindre grøn potteplante.

A. brevifolia (A. prolifera) fra Kaplandet er en stængeldannende urt med 30 - 40 tætsiddende blade i 15 – 20 cm bred roset. Bladene lancetformede, 7 – 11 cm lange, 6 – 9 mm tykke, grå til gråblå uden prikker og streger. Oversiden uden pukkel og undersiden hvælvet og noget nåleformet vortet. Randtornene 2 – 3 mm, hvidlige og trekantede. Blomsterstænglen enkel, 20 – 30 cm høj med mange dækblade. Blomsterklasen tæt, ca. 15 cm og 8 cm bred. Blomsten rød, cylindrisk, 3 – 4 cm lang. Flere typer med variation i blomstring og vækstkraft. Som mindre til middelstor grøn potteplante.

A. distans (A. longiaristata) fra Kaplandet er en buskagtig urt med opret/krybende fliget stængel. Bladene grågrønne, spredte, ægformede, 8 – 9 cm lange, 5 – 6 cm brede med spids. Blomsterklasen kort og tæt. Naturlig blomstring juni – juli.

A. plicatilis fra Kaplandet er 1 – 3 m høj, busk- eller træagtig med fortykket stamme ved grunden, højere gaffelagtig forgrenet. Bladene nøjagtig tosidig stillede, kødede, lineære, 20 – 40 cm lange, 3 – 3½ cm brede med afrundet spids, hornet kant og i spidsen fint tandet. Blomsterklasen enkel med 20 – 30 blomster. Blomsten 4½ - 5 cm lang, højrød. Naturlig blomstring maj – juni. Som mindre til middelstor grøn potteplante.

A. succotrina (A. perfoliata) fra Kaplandet er en 1 – 1½ m høj gaffelagtig forgrenet urteagtig busk. Bladene gråblå, rosetstillede, sværdformede, tilspidsede, 45 – 60 cm lange, ved grunden 5cm, på midten 2½ cm brede. Randtorne 2 mm lange. Blomsten rødlig, cylindrisk i lange åbne klaser. Naturlig blomstring januar – februar.

A. variegata fra Kaplandet er en stængelløs flerårig urt med tresidigt, tætsiddende, oprette, lancetformede, 10 – 12 cm lange, 3 – 3½ cm brede, på oversiden hule, på undersiden kileformede blade. Bladene med grå pletter og/eller tværbånd. Blomsten rød, cylindrisk, 3 – 3½ cm lang i enkle blomsterklaser. Naturlig blomstring april – maj. Som mindre grøn potteplante. udhule

A. vera ( A. perfoliata, A. barbadensis, A. vulgaris) fra Canadiske Øer, Nordafrika, Arabiske halvø og Indien er en flerårig urt med 30 – 50 cm høj stamme med udløbere. Bladene kødede, 40 – 50 cm lange, ved grunden 7 – 8 cm brede, blågrønne, som unge ofte plettede. Randnålene mangler. Blomsterstanden 60 – 90 cm høj, enkel eller let forgrenet. Klaserne op til 50 cm lange. Blomsten 2½ cm, gul. Sorter, underarter med variation i vækstkraft, blad og blomsterfarve findes. Naturlig blomstring januar – april. Som mindre til middelstor grøn potteplante.


KULTUR

Formering generativ eller vegetativ ved udløbere, blad- eller topstiklinger. Spirer (mørkespirende) på 2 - 3 uger ved 20 - 24°C. Vegetativt: Stiklinger med tørre snitflader. Roddannelse på 2 – 3 uger ved 19 – 21°C., 75 – 80% RH, 10 – 20 klux og 14 – 16 timers daglængde. Formeringsmediets pH 6,0 - 6,3, calciumniveau 200 - 250, omsætningsgrad ikke over 120 og lertilsætning.

Dyrkning ved 20 - 40 klux uden kraftig direkte sol, 14 - 16 timers daglængde og 18 - 20°C med lidt højere nat end dagtemperatur. Overvintring 12 – 15°C. God luftcirkulation, 70 - 80% RH og jævnlig vanding. Ernæringsniveau og N:P:K:Ca:Mg 100:15:130:250:30. Ammoniumkoncentration 0-10%. Voksemediets pH 6,0 - 6,3, calciumniveau 200 - 250, omsætningsgrad ikke over 120 og lertilsætning.

Blomsterdannelse artsvariabel. Ved høj lysintensitet og lang dag og/eller lav temperatur sparsom vanding og lav næringstilførsel.

Vækstregulering normalt ikke aktuelt.

Skadevoldere: Fusarium, bladlus, trips, skudspidsmider, spindemider.


 

Kemiske midlers virkning påvirkes bl.a. af temperatur, sol, fugtighed og eventuel blanding med andre midler, samt anvendt mængde og afmålt koncentration. Da GartneriRådgivningen ikke har indflydelse på ovenstående forhold, og erfaring viser stor variation i sortsfølsomhed, ydes ikke garanti for virkning, eller påtages noget ansvar for eventuel skade på kulturplanter.
   
Sidst bekræftet: 26-10-2016 Oprettet: 06-09-2004 Revideret: 27-10-2004

Forfatter

HortiAdvice
Planteavlskonsulent

Anne Krogh Larsen

Administration


Af samme forfatter