Dyrkningsvejledning | Riis 

Oprettet: 06-09-2004
Revideret: 27-10-2004

Alstromeria L

Alstromeria L.

Amaryllidaceae

Dansk: Inkalilje

Synonymer:

Slægten omfatter ca. 60 arter i tropisk og subtropiske egne af Sydamerika. Det er flerårige, sommerblomstrende urter med knoldformede rødder, tynde lancetformede eller ovale blade. Blomsten tragtformet, uden rør, mere eller mindre uregelmæssig, ved grunden sammenvokset rød, gul eller hvid i skærm. Stænglen opret eller opadstræbende, relativ høj eller lav med smalle eller brede, siddende eller stilkede blade.

A. aurantiaca (A. aurea) fra Chile er 60-100 cm høj med kødfuld, forgrenet, krybende rodstok med tykke næsten knoldformede, opsvulmede rødder. Bladene 7 - 10 cm lange, 1½ cm brede, talrige, tynde, lancetformede, svagt stilkede og grågrøn underside. Blomsten i lange klaser, orangegul, 3½ - 5 cm lang. Flere typer/sorter med variation i blomsterfarve og mere eller mindre plettet findes. Naturlig blomstring juli. Hårdfør på beskyttet friland. Holdbar snitblomst.

A. haemantha (A. pulcella) fra Chile er 60-90 cm høj flerårig urt med tætsiddende, stående, tynde, lancetformede, næsten stilkede, 7 - 10 cm lange, 1½ - 2 cm brede blade. Blomsterskærmen sammensat, mangeblomstrende på 10-15 cm lange grene, dækbladene tynde, lancetformede. Blomstersvøbet 3½ - 5 cm langt, yderste afsnit langagtigt, spatelformet, spids, levende rød med grønne spidser. Flere sorter med variation i farver fra hvidlig til rødgule og purpur plettede. Naturlig blomstring juni-juli.

A. pulcella (A. psittacina. A. simsii, A. banksiana) fra Brasilien er en 50 - 90 cm høj urt med ikke blomstrende stængler med tynde, langagtige, stilkede, 5 - 8 cm lange, 1½-2 cm brede blade. Blomstrende stængler med lancetagtige til langagtig spatelformede blade. Skærmen enkel, fem- eller otteblomstrende på 2½ - 4 cm blomsterstilke. Dækbladene store lancetagtige. Yderste afsnit 1½ - 2 cm lang, mørkerød med grønne spidser og brunplettede. Flere varianter (sorter) findes. Naturlig blomstring juni - juli.

A. versicolor fra Chile er en 15-30 cm høj urt med lineære, 3 cm lange blade. Blomsterskærmen mere eller mindre gaffelgrenet. Dækbladene lineære. Blomsterafsnittet spidst, gult med purpur pletter og streger. Typer (sorter) med hvide rosa, orange, røde eller safrangule blomster med purpurplettede gule blomster. Naturlig blomstring juli. Hårdfør på beskyttet friland.

A. pelegrina (A.peregrina) fra Chile er en 20-50 cm høj urt med ca. 30 tynde, lancetformede ikke stedsegrønne, 5 cm lange, 1½ cm brede blade. Blomsterskærmen enkel på oprindelig art, dyrkede med tættere, sammensat skærm. Blomstersvøbet lilla eller hvid og uplettet. 3½ - 5 cm lang, det yderste afsnit 2½ cm bredt, omvendt hjerteformet, inderst spatelformet, 1½ cm bredt og talrige purpurrøde pletter. Naturlig blomstring juni - juli.

Dyrkede sorter med variation i vækst, blomstring og blomsterfarve er oftest artshybrider. Flere forskellige arter anvendes, også i udvikling af egne typer til brug som en blomstrende potteplante. Sorter ofte opdelt i grupper.


KULTUR

Formering generativ eller vegetativ ved rhizomer (februar-marts eller efterår) eller vævsformering (mere ensartede). Roddannelse på 2 - 4 uger ved 16 - 18°C og 85 - 90% RH. Lysintensitet 10 - 20 klux og daglængde 14 - 16 timer. (Såning, spiring på 2 - 4 uger ved 20 - 22°C). Formeringsmediets pH 6,0-6,3, calciumniveau 200 - 240, omsætningsgrad ikke over 120 og eventuelt tilsætning af luftgivende materiale.

Dyrkning ved 20 - 50 klux uden skygning, 14 - 18 timers daglængde, 15 - 17°C med lidt højere nat- end dagtemperatur. RH 75 - 80%, middel luftcirkulation (0,3 - 0,5 m/sek.). Hyppig til jævnlig vanding uden udtørring (sparsom vanding udvikler kraftige ammerødder). Ernæringsniveau og N:P:K:Ca:Mg: 165:15:155:100:20. Ammoniumkoncentration 15-30%. Voksemediets pH 6,0 - 6,3, calciumniveau 200-240, omsætningsgrad ikke over 120 og tilsætning af ler og luftgivende materiale. Eventuelt friland sommer.

Vækstregulering ved anvendelsen af mangegrenede vævsformede planter. Kemisk/klimatisk regulering nødvendigt til kompakte planter. Må ikke knibes.

Blomsterdannelse naturlig blomstring juni-juli afhængig af klon. Induktion ved 5 - 10°C i 6 uger. Udvikling ved 10 - 15°C. Temperatur >15 - 16°C giver strækning. Blomstring 13 - 18 uger efter etablering af vævsplanter.

Skadevoldere: Virus, pythium, pratylenchus (nematoder), spindemider, bladlus, uglelarver, mellus, snegle.


 

Kemiske midlers virkning påvirkes bl.a. af temperatur, sol, fugtighed og eventuel blanding med andre midler, samt anvendt mængde og afmålt koncentration. Da GartneriRådgivningen ikke har indflydelse på ovenstående forhold, og erfaring viser stor variation i sortsfølsomhed, ydes ikke garanti for virkning, eller påtages noget ansvar for eventuel skade på kulturplanter.
   
Sidst bekræftet: 30-10-2017 Oprettet: 06-09-2004 Revideret: 27-10-2004

Forfatter

HortiAdvice
Planteavlskonsulent

Anne Krogh Larsen

Administration


Af samme forfatter