Dyrkningsvejledning | Riis 

Oprettet: 06-09-2004
Revideret: 27-10-2004

Anigozanthos Labill

Anigozanthos Labill.

Haemodoraceae

Dansk: Kænguropote, Sortblomstrende kænguropote (Marcropidia fuliginosa)

Synonymer: Haplanthesis

Slægten, der tidligere har været henført til Apocynaceae, omfatter ca. 10 arter fra Vestaustralien. Det er urter med vandret voksende stængel eller rhizom og vertikalt foldede langstrakte, løglignende, roset af vifter med linieformede, hårede blade. Blomst i hver vifte. Blomsterstanden, top, dusk, kvast eller klase på høj stilk. Blomsten rørformet, dunet, regelmæssig eller svagt uregelmæssig, tvekønnet. Naturlig blomstring maj-juni.

Undertiden skilt i to undersektioner: Anigozanthos (A.flavidus) med grenet blomsterstængel, Haplanthesis (A.manglesii) med enkel ugrenet blomsterstængel.

A. flavidus (A. coccineus) fra Vestaustralien er en 1 - 1½ m høj urt med rosetstillede, lancetformede, glatte blade. Blomsten gulliggrøn med 3 - 4 cm langt rør for oven rødligt tonet. Blomsterstanden med først dunede senere glatte grene. Flere dele af planten ofte rødligt tonet. Naturlig blomstring maj - juni.

A. -Hybrider er enkelt eller dobbelt krydsninger mellem arterne manglesii, viridis, rufus, onysis, flavidus og pulcherrimus. Flavidus-hybrider (1 - 2 m høje) anvendes til snit, Humilis-hybrider 50 - 80 cm som mindre til middelstore blomstrende potteplanter. Blomsterfarver i gulgrønne, gule, orange, røde Naturlig blomstring forår - sommer. Som mindre til middelstor blomstrende potteplante

A. manglesii fra Vestaustralien er en urt med rosetstillede løglignende blade og høj stiv blomsterstængel med grenet blomsterstand. Blomsten består af gulgrønne bøjede rør med rød rand og blå petaler. Typer med orange, røde, gule og grønlige blomster.


KULTUR

Formering generativ eller vegetativ. Ca. 1300 frø pr. gram. Lav spireprocent. Spirer på 3 - 4 uger ved 14 - 15° C. og 90% RH. før udsæd forbehandling med 1-2 timer i 15 - 16° C vandbad. Lysintensitet 25 - 50 klux og 14 - 16 timers dag. Vegetativ deling, rhizomer eller vævsformering. Vævsformering giver tuedannende planter og kun ved denne metode fås tilstrækkelig potteplantekvalitet. Formering ved rhizomer (1-2½ cm tyk med både rod og skudanlæg). Deling giver skæve planter, der dannes kun en enkel vifte ved hver vækstperiode. Formeringsmediets pH

Dyrkning ved 30-50 klux, 12 - 16 timers dag og 17 - 19° C med lidt højere nat- end dagtemperatur. RH 75 - 85% og god luftcirkulation. Vanding jævnlig. Ernæringsniveau og N:P:K:Ca:Mg 175:20:150:110:20. Ammoniumkoncentration 10 - 25%. Voksemediet pH 5,8 - 6,0, calciumniveau 200 - 240 og omsætningsgrad ikke over 120. Tilsætning af ler og eventuelt luftgivende materiale. Vegetativ vækst ved faldende daglængde. Hviletemperatur 14 - 15° C.

Vækstregulering normalt ikke aktuel.

Blomsterdannelse ved 12 - 15° C. Temperaturer over 22 - 24° C ingen blomstring. Rhizomformerede blomstrer tidligst ved høj rhizomvægt. Drivning forår af hvilende planter ved 15 - 18° C. Daglængdens indflydelse er artsspecifik. Høj temperatur fremmer blomsterudvikling.

Skadevoldere: Phythophthora, alternaria, stemphylium. Følsom for Fluor(superfosfat) (fosfortoxiditet??), Stress ved dagtemperatur over 27° C og/eller nattemperatur over 22° C.


 

Kemiske midlers virkning påvirkes bl.a. af temperatur, sol, fugtighed og eventuel blanding med andre midler, samt anvendt mængde og afmålt koncentration. Da GartneriRådgivningen ikke har indflydelse på ovenstående forhold, og erfaring viser stor variation i sortsfølsomhed, ydes ikke garanti for virkning, eller påtages noget ansvar for eventuel skade på kulturplanter.
   
Sidst bekræftet: 30-10-2017 Oprettet: 06-09-2004 Revideret: 27-10-2004

Forfatter

HortiAdvice
Planteavlskonsulent

Anne Krogh Larsen

Administration


Af samme forfatter