Dyrkningsvejledning | Riis 

Oprettet: 06-09-2004
Revideret: 27-10-2004

Aphelandra R. Br.

Aphelandra R. Br.

Acanthaceae

Dansk: Stuescepter, Zebraplante (A. squarrosa)

Synonymer:

Slægten omfatter ca. 200 arter i tropisk og subtropisk Amerika. Det er buske eller høje flerårige urter med modsatte, undertiden spredt siddende blade. Blomsten gul, orange eller rød modsat eller spredt siddende i dækbladsakslen i enkelt eller forgrenet aks. Kronrøret foroven lige bredt eller udvidet, svælget tolæbet, overlæben hul, fast, hel eller kort tolappet eller tospaltet. Underlæben ved blomstring tilbagebøjet, udstående, trespaltet.

A. aurantiaca fra Mexico og Bolivia er en halvbusk med 15 cm store, uregelmæssigt drejede og blærende mørkegrønne blade med sølvgrå nerver. Blomsterne orangeskarlagen i spidse stande. Varianter med variation i vækstkraft, blomsterfarve og blomstringstid. Naturlig blomstring maj – juli. Som middelstor blomstrende potteplante.

A. chamissoniana (A. punctata) fra Brasilien er en lav, opret halvbusk. Bladene grønne med sølvgrå striber og punkter, modsatte, elliptiske, 7 - 10 cm lange tilspidsede, ved randen noget bølget. Blomsterstanden et endestillet aks, tæt med gule tandede højblade. Naturlig blomstring september – oktober.

A. sinclairiana fra Panama har ovale blade med nedtrykte blege nerver og fra stænglen 10 – 12 grankoglelignende orange til teglrøde blomsterstande. Naturlig blomstring april – september. Som stor grøn/blomstrende potteplante.

A. squarrosa fra Brasilien er en flerårig urt med kraftig, glat rund kødet rødlig stængel. Bladene sammentrængt, ægformede til elliptiske 20 - 30 cm lange, tilspidsede, helrandede på oversiden glinsende mørkegrønne med sølvhvide tegninger langs nerverne. Blomsterstanden et endestillet op til 30 cm langt aks med stærkt gule tandede højblade og 3½ cm lange gule blomster. Flere typer/sorter med variation i bladform og bladtegning findes. Naturlig blomstring juni - oktober. Som middelstor blomstrende potteplante.


KULTUR

Formering vegetativ ved topstiklinger eller delte ledstiklinger (et blad, et øje). Moderplanter vegetative ved 17 – 19°C og max 20 klux. Roddannelse på 2 uger ved 22 – 24°C. og 95 – 100% RH. Lysintensitet 15 – 20 klux uden direkte sol og daglængden 12 – 14 timer. Formeringsmediets pH 5,5 – 6,0, calciumniveau 180 – 220, omsætningsgrad ikke over 120. potteklare efter ca. 4 uger.

Dyrkning ved 20 – 30 klux, 14 – 16 timers daglængde og 17 – 18°C. med lidt højere nat- end dagtemperatur (max. temperaturdifference dag/nat 6°C.). RH 80 – 85% og jævn luftcirkulation (3 – 4 m/sek.). Vanding hyppig til jævnlig. Ernæringsniveau og N:P:K:Ca:Mg 140:20:175:100:25. Ammoniumkoncentration 10 – 20%. Voksemediets pH 6,0 – 6,3, calciumniveau 200 – 220, omsætningsgrad ikke under 120 og lertilsætning.

Vækstregulering kemisk/klimatisk til små planter. Normalt ingen knibning.

Blomsterdannelse vinter (kort dag) 6 uger ved 10°C. Udviklingstid 8 – 10 uger. Sommer (høj lysintensitet) 22 – 25°C.. Ingen blomsterdannelse mellem 15 og 18°C..

Skadevoldere: Pythium, gråskimmel, bladlus, skudspidsmider, væksthusspindemider, bladnematoder,. Visne bladkanter ved mere end 6°C difference mellem dag- og nattemperatur, buklede blade ved høj temperatur.


 

Kemiske midlers virkning påvirkes bl.a. af temperatur, sol, fugtighed og eventuel blanding med andre midler, samt anvendt mængde og afmålt koncentration. Da GartneriRådgivningen ikke har indflydelse på ovenstående forhold, og erfaring viser stor variation i sortsfølsomhed, ydes ikke garanti for virkning, eller påtages noget ansvar for eventuel skade på kulturplanter.
   
Sidst bekræftet: 30-10-2017 Oprettet: 06-09-2004 Revideret: 27-10-2004

Forfatter

HortiAdvice
Planteavlskonsulent

Anne Krogh Larsen

Administration


Af samme forfatter