Dyrkningsvejledning | Riis 

Oprettet: 06-09-2004
Revideret: 27-10-2004

Arachinoides Bl

Arachnoides Bl.

Aspidiaceae

Dansk: Læderbregne, Leather-leaf

Synonymer: Aspidium, Polysticum og Rumohra

Slægten omfatter ca. 50 arter hjemmehørende på den sydlige halvkugle fra Sydamerika og Sydafrika til Australien og New Zealand. Henføres familiemæssigt undertiden til Polypodiaceae. Det er stedsegrønne epiphytiske bregner med 1 - 3 gange fjersnitdelte på oversiden glinsende mørkegrønne blade. Undersiden brunlig. Væksten ofte kraftig. Vandret rodstok (rhizom).

A. adiantiformis med rosetstillede tre gange fjersnitdelte ca. 30 cm lange hårde blade med sølvagtigt skællet stilk og flade krybende brunlig rhizomer. Anvendelig som middelstor til større potteplante og afskåret som pyntegrønt.


KULTUR

Formering generativ eller vegetativ. Sporeudsæd ved 20°C, 90 - 100% RH, eventuelt glas- eller plastdækning. Lysintensitet 10 - 20 klux uden stærk direkte sol, daglængde 14 - 16 timer. Småplanter ved 18 - 20°C., jævnt fugtige. Vegetativ formering eventuelt ved deling af rodstok. Temperatur 18 - 20°C., 90 - 95% RH, lysniveau 10 - 20 klux. Størrelsessortering. Formeringsmedie fin sphagnum, pH 5,2 - 5,5, calciumniveau 180 - 210 og omsætningsgrad ikke over 110.

Dyrkning ved høj lysintensitet uden kraftig direkte sol. 12 - 16 timers daglængde. Temperatur 17 - 21°C. Hyppig vanding. 70 - 85% RH. Ernæringsniveau og N:P:K:Ca:Mg 150:20:250:60:15. Ammoniumkoncentration 10 - 20%. Voksemediet pH 5,2 - 5,5, calciumniveau 180 - 220, omsætningsgrad ikke over 120 og tilsætning af ler.

Vækstretardering normalt ikke aktuelt.

Skadevoldere: Bladlus, nematoder i rodstok (pratylenchus), snegle..


 

 

Kemiske midlers virkning påvirkes bl.a. af temperatur, sol, fugtighed og eventuel blanding med andre midler, samt anvendt mængde og afmålt koncentration. Da GartneriRådgivningen ikke har indflydelse på ovenstående forhold, og erfaring viser stor variation i sortsfølsomhed, ydes ikke garanti for virkning, eller påtages noget ansvar for eventuel skade på kulturplanter.
   
Sidst bekræftet: 30-10-2017 Oprettet: 06-09-2004 Revideret: 27-10-2004

Forfatter

HortiAdvice
Planteavlskonsulent

Anne Krogh Larsen

Administration


Af samme forfatter