Dyrkningsvejledning | Riis 

Oprettet: 06-09-2004
Revideret: 27-10-2004

Aster S L

Aster Sl.

Compositae

Dansk: Potteaster, Strandasters, Staudeasters

Synonymer:

Slægten omfatter 300-600 arter, hvoraf mer end halvdelen fra mellem og Nordamerika. De øvrige fra Asien, Europa, Sydafrika og Sydamerika. Oftest urteagtige stauder med små, middelstore eller store blomsterhoveder enkelte eller i mer eller mindre rigtblomstrende forgrenede blomsterstande. Bladene er spredte helrandede eller savtakkede. Stråleblomsten er blå, violet, hvid eller rød. Skiveblomsterne gule, sjældnere purpurviolet. Arterne kan adskilles i to hovedgrupper: Forårsblomstrende har enkeltblomstrende stængler. Sensommer eller efterårsblomstrende er flerblomstrende i busk- eller skærmlignende stande. Omtalte arter alle høst/efterårsblomstrende.

A. amellus fra Europa, Armenien og Kaukasus er 30-60 cm, blade bredt lancetformede helrandede på kort stilk. Blålilla, røde eller hvide blomsterhoveder op til 5 cm brede i en åben busket top. Naturlig blomstring juli - september.

A. dumosus fra Nordamerika, tørre eller fugtige sandede steder. 30-100 cm let krybende. Blade 5-8 cm lineær- til lancetformede og helrandede. Blomsterstanden åben forgrenet top. Blomster små, enkelte, endestillede på tynde sidegrene med småblade. Stråleblomsten bleglilla, lys violet eller hvid. Skiveblomsten brun eller gul.

A. Dumosus-Hybriden (A.dumosus x A.novo-belgii) Stort antal sorter. 15-40 cm høje, busket blomsterstand, blomstring naturlig september - november. Lille/middelstor blomstrende potteplanter i april - november.

A.erioides (A.multiflorus) fra tørre åbne steder i Nordamerika. Op til 1m høj top-forgrenet stængel, busket blomsterstand. Blomsterhovederne små, talrige med smalle hvide, rosa eller blå stråleblomster og gule eller brune skiveblomster. Mange sorter. Naturlig blomstring september - november. Lille/middelstor blomstrende potteplante i april - november.

A. novae-angliae fra fugtige skyggede steder i Nordamerika. 1,5 m høj med krybende rodstok. Bladene ruhårede (Rubladasters). Forgrenet blomsterstand. Blomster med violette, rosa, røde, blå eller hvide stråleblomster, skiveblomsterne gullige. Flere sorter findes. Naturlig blomstring september-oktober.

A. novi-belgii fra Nordamerika mest i kystnære, fugtige ofte saltlidende områder. Bladene er glatte, halvt stængelomfattende, helrandede, bredt lancetformede. Blomsterstanden en top, blomsterhovederne talrige. Stråleblomsterne blå, rosa, hvide. Skiveblomsterne gule. Mange sorter findes. Naturlig blomstring september - oktober. Som lille til middelstor blomstrende potteplante i april - november.


KULTUR (efterårsblomstrende)

Formering vegetativ ved top- eller ledstiklinger fra forårsstukne moderplanter dyrket ved lang dag, 20 - 24 timer, og 20 - 24°C. Roddannelse på 10 - 15 dage ved 15 - 18°C., RH 95 - 100%(plasttelt). Lysintensitet 20 - 30 klux uden direkte sol. Formeringsmediets pH 5,7 - 6,0 og calciumniveau 180 - 220. Omsætningsgrad 100 - 120 og lertilsætning.

Dyrkning ved 30-50 klux, 16 - 18 timers daglængde og 16-18°C. med lidt højere nat end dagtemperatur. RH 70-80%, uden overbrusning. Hyppig vanding og god luftcirkulation (0,5 - 0,7 m/sek.). Ernæringsniveau og N:P:K:Ca:Mg 200:35:210:70:20. Ammoniumkoncentration 5 - 25%. Voksemediets pH 5,7 - 6,0,calciumniveau på 180 - 220 og omsætningsgrad 100 - 120.

Vækstregulering kemisk eller klimatisk til højdekontrol, varieret antal stiklinger pr. potte og knibning.

Blomsterdannelse naturlig i efteråret. Kortdagsplante. Daglængde under 12 timer i 4 - 5 uger til farvevisning. Kulturtid i alt 8 - 10 uger.

Skadevoldere: Pythium, fusarium, rhizoctonia, meldug, gråskimmel, skudspidsmider, væksthusspindemider, minerlarver, bladlus, trips. Svag eller manglende blomsterdannelse ved høj temperatur under kortdagsbehandlingen.


 

Kemiske midlers virkning påvirkes bl.a. af temperatur, sol, fugtighed og eventuel blanding med andre midler, samt anvendt mængde og afmålt koncentration. Da GartneriRådgivningen ikke har indflydelse på ovenstående forhold, og erfaring viser stor variation i sortsfølsomhed, ydes ikke garanti for virkning, eller påtages noget ansvar for eventuel skade på kulturplanter.
   
Sidst bekræftet: 26-10-2016 Oprettet: 06-09-2004 Revideret: 27-10-2004

Forfatter

HortiAdvice
Planteavlskonsulent

Anne Krogh Larsen

Administration


Af samme forfatter