Dyrkningsvejledning | Riis 

Oprettet: 06-09-2004
Revideret: 27-10-2004

Astilbe Buch

Astilbe Buch.-Ham. ex D.Don

Saxifragaceae

Dansk: Astilbe

Synonymer:

Slægten omfatter 30 - 35 arter i Mellem- og Østasien og det nordlige Amerika. Det er flerårige urter med kødet rodstok og grundstillede blade, mest dobbelt eller 3-dobbelt fjersnitdelte med hårede rødbrune stilke. . Blomsterne er små, men i stor mængde i topformede sammensatte stande på stængler.

A.-Arendsii-Hybrider er krydsninger mellem bl.a. A. chinensis, A. astilboides, A. japonica, A. tunbergii med blomstringstid i juni - september. Hybridsorterne er 50 - 70 cm høje i hvid, rosa eller rødlige farver. Enkelte sorter med mørkt løv. Flere sorter egnede til drivning som middelstore til store blomstrende potteplanter i forårsmånederne.

A.chinensis fra det nordlige Kina og Korea er 40 - 50 cm høj og brunlig håret. Bladene 2-3 gange snitdelte og småbladene spids ægformede. Blomsterstanden er en forgrenet top med næsten horisontale smågrene. Blomsterne hvidlig til rosa, gullige eller rosa til røde. En dværgform (A. c.`pumila`) ca. 30 cm høj med rosa blomster i smalle tætte toppe. Bladene brunhårede, tætsiddende 15 - 20 cm og væksten krybende. Naturlig blomstring august - september.

A.glaberrima fra Japan er ikke så følsom for udtørring. Lav stenhøjsplante. Naturlig blomstring juli - august.

A. japonica fra Japan er 30 - 40 cm høj. Bladene mørkegrønne glinsende. Bladstilke rødlige og hvide blomster i pyramidalsk top. Naturlig blomstring maj - juni.

A.-Simplicifolia-Hybrider er ca. 50 cm høj bredt udadstræbende med lyse til røde blomsterfarver. Naturlig blomstring i juni. Flere sorter findes. God til drivning.


KULTUR

Formering generativ giver stor udspaltning. Vegetativ ved deling i forårstiden af 1 - 3-års planter. Deles med 1 - 3 øjne. (eventuelt samtidig med deling til drivning). Udplantes friland juni. Temperatur ved deling 8 - 10°C. og RH 9 -100% indtil brydning, Hyppig overbrusning og vanding. Lysintensitet, 20 - 40 klux, tåler nogen direkte sol. Formeringsmediets pH 5,2 - 5,5, calciumniveau 180 - 220 og omsætningsgrad ikke over 120.

Dyrkning på friland på beskyttet, men ikke stærkt skygget plads. Vanding hyppigt. Ernæringsniveau Nv 30 - 40, Fv 20 - 30, Kv 20 - 35. Ammoniumgødning 10 - 20%. Humusrig jord med pH 5,7 - 6,0.

Drivning på rodstok med 2 - 3 knopper med 1cm diameter. Drivning fra medio januar. Ved tidligere drivning varmtvandsbehandling (43°C. i 2 timer). Drivtemperatur 10 - 12°C., stigende til 14 - 15°C. efter 4 uger. Lidt højere nat- end dagtemperatur. Drivtid 9 - 12 uger ved 30 - 40 klux og 14 - 16 timers daglængde. RH 80 - 85% og middel luftcirkulation (0,4 - 0,6 m/sek.). Hyppig vanding, eventuel overbrusning. Ernæringsniveau og N:P:K:Ca:Mg 160:20:170:80:20 og Ammoniumkoncentration 5 - 20%. Voksemediets pH 5,7 - 6,0, calciumniveau 180 - 220, omsætningsgrad ikke over 120 og eventuelt tilsat luftgivende materiale og/eller ler.

Vækstregulering kemisk/klimatisk ofte nødvendig under drivning.

Blomsterdannelse ved lang dag. Differentiering afsluttes ultimo november. Evt. varmtvandsbehandling foretages først efter fuld differentiering.

Skadevoldere: Gråskimmel, bladnematoder, bladlus, cikader. Bladsvidninger = tørke, solskold.


 

Kemiske midlers virkning påvirkes bl.a. af temperatur, sol, fugtighed og eventuel blanding med andre midler, samt anvendt mængde og afmålt koncentration. Da GartneriRådgivningen ikke har indflydelse på ovenstående forhold, og erfaring viser stor variation i sortsfølsomhed, ydes ikke garanti for virkning, eller påtages noget ansvar for eventuel skade på kulturplanter.
   
Sidst bekræftet: 26-10-2016 Oprettet: 06-09-2004 Revideret: 27-10-2004

Forfatter

HortiAdvice
Planteavlskonsulent

Anne Krogh Larsen

Administration


Af samme forfatter