Dyrkningsvejledning | Riis 

Oprettet: 06-09-2004
Revideret: 27-10-2004

Asystasia Bl

Asystasia Bl.

Acanthaceae

Dansk:

Synonymer: Mackaya

Slægten omfatter ca. 30 arter fra troperne. Det er urter eller buske med udelte blade. Blomsten i endestillede toppe eller klaser. Dækbladene små, bægeret delt til grunden. Kronrøret lige eller buet, for oven mer eller mindre klokkeformet.

A. gangetica (A. coromandeliana) fra de Malaysiske Øer og Afrika er en staude med 30-120 cm lange nedliggende eller klatrende stængler. Bladene ægformede, 22-10 cm lange, spidse. Blomsten purpur til gullig og hvid i ensidige 10-15 cm lange klaser

A. scandens fra Vestafrika, Guinea er en op til 2 meter høj klatrende busk. Bladene omvendt ægformede, spidse og uden hår. Blomsten cremehvid, stor, kronen let håret, kronrøret buet, kronfligene udbredt. Rigtblomstrende. Naturlig blomstring juli-august.


KULTUR

Formering generativ eller vegetativ ved topstiklinger. Roddannelse på 2 - 3 uger ved 20 - 22° C. RH 100%, 10 - 25 klux uden direkte sol. Daglængde 14-16 timer. Efter roddannelse 18 - 20° C, RH 80 - 85%, 20 - 40 klux og 14 - 16 timers daglængde. Formeringsmediets pH 5,8 - 6,3, calciumniveau 180-220 og omsætningsgrad ikke over 120.

Dyrkning ved 30 - 40 klux, 14-16 timers dag og 18 - 20° C (under svagere lysforhold 14 - 15° C.), med lidt højere nat- end dagtemperatur. RH 75 - 80%, god luftcirkulation (0,5 - 0,7 m/sek.) og jævnlig vanding. Ernæringsniveau og N:P:K:Ca:Mg 150:20:190:25. Ammoniumkoncentration 0 - 15%. Voksemediets pH 5,8 - 6,3, calciumniveau 200-240 og omsætningsgrad ikke over 120 og tilsætning af ler.

Vækstregulering ved knibning og kemisk/klimatisk til vækstkontrol.

Blomsterdannelse ved høj lyssum, Lang dag, lav temperatur ved lav lysniveau. Naturlig blomstring juni - august. Frøplanter blomstrer 1. eller 2. år.

Skadevoldere: spind,


 

Kemiske midlers virkning påvirkes bl.a. af temperatur, sol, fugtighed og eventuel blanding med andre midler, samt anvendt mængde og afmålt koncentration. Da GartneriRådgivningen ikke har indflydelse på ovenstående forhold, og erfaring viser stor variation i sortsfølsomhed, ydes ikke garanti for virkning, eller påtages noget ansvar for eventuel skade på kulturplanter.
   
Sidst bekræftet: 26-10-2016 Oprettet: 06-09-2004 Revideret: 27-10-2004

Forfatter

HortiAdvice
Planteavlskonsulent

Anne Krogh Larsen

Administration


Af samme forfatter