Dyrkningsvejledning | Riis 

Oprettet: 06-09-2004
Revideret: 27-10-2004

Calluna Salisb

Calluna Salisb.

(Ericaceae)

Dansk: Hedelyng

Slægten omfatter kun en enkelt art fra Europa og Lilleasien. Det er små stedsegrønne buske, der afviger fra Erica ved at have farvet bæger, der er længere end den dybt 4-delte krone. Bæger og krone bliver siddende efter blomstring.

C. vulgaris fra Europa er en stedsegrøn 20-100 cm høj busk med nedliggende stængel og opadstræbende grene. Bladene æg- lancetformede, 1-3 mm lange, korsvis modsatte, ved basis pilformede. Blomsten mest rosalilla i tætte, indtil 20 cm lange, klaser. Meget stort antal sorter med enkelte, fyldte, rosa, lilla, røde eller hvide blomster og . Naturlig blomstring juni-oktober.


KULTUR

Formering vegetativ ved topstiklinger i juni-august. Roddannelse på 3-4 uger ved 14-15° C, rodtemperatur 2° C højere. Friland eller hus. RH 90-100% ved dækning, 20-30 klux uden stærk direkte sol, naturlig daglængde (14-16 timer). Formeringsmediets pH 4,0 - 4,5, calciumniveau 150-170, omsætningsgrad ikke over 100 og strukturen grov. Overvintring af rodede stiklinger/småplanter på friland eller lav temperatur i hus m. konstant luft (RH-styring). Tåler ikke sen barfrost.

Dyrkning ved 30-50 klux, og naturlig daglængde. Dyrkning friland efter potning/knibning fra maj-juni. Hyppig vanding med godt dræn. Ernæringsniveau og N:P:K:Mg 200:25:125:20. Ammoniumkoncentration 20-40%. Voksemediets pH 4,0 - 4,5, calciumniveau 150-170, omsætningsgrad ikke over 100 og grov struktur. Mangankrævende.

Vækstregulering ved gentagne knibninger, sidste gang medio maj.

Blomsterdannelse Ved høj lysintensitet. Naturlig blomstring juni-oktober, ingen blomstring ved knibning efter ca. 1. juli.

Skadevoldere: pythium, phythophthora, glomerella, gråskimmel, øresnudebille.


 

19. januar 1995

Kemiske midlers virkning påvirkes bl.a. af temperatur, sol, fugtighed og eventuel blanding med andre midler, samt anvendt mængde og afmålt koncentration. Da GartneriRådgivningen ikke har indflydelse på ovenstående forhold, og erfaring viser stor variation i sortsfølsomhed, ydes ikke garanti for virkning, eller påtages noget ansvar for eventuel skade på kulturplanter.
   
Sidst bekræftet: 26-10-2016 Oprettet: 06-09-2004 Revideret: 27-10-2004

Forfatter

HortiAdvice
Planteavlskonsulent

Anne Krogh Larsen

Administration


Af samme forfatter