Feedback Form

Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 27-10-2015

Dyrkningsvejledning | Riis 

Oprettet: 06-09-2004
Revideret: 27-10-2004

Camptosorus Link

Camptosorus Link

(Aspleniaceae) (Polypodiaceae)

Vandrende blad syn. Scolopendium, Phyllitis

Slægten omfatter kun få arter fra Nord-Amerika, Sibirien, Kina og Japan. Det er stauder med kort rhizom og afsmallende lineære. Bladstilke ved grunden mørk højere oppe grøn eller strågul. Bladene enkelte lancetformede eller lineære med sammenrullende spids. Terrestisk bregne.

Camptosorus rhizophyllus (Scolopendrium) fra Quebec og Minnesota provinserne i Nord-Amerika er en lille plante med mørkegrønne ca. 15 cm lange, ved basis 2-3 cm brede blade med mer eller mindre bølget rand. Bladene sidder rosetagtigt og breder sig fladt ud. Dannelse af småplanter i bladspids. Flere typer forskellig bladform og -størrelse. Hårdfør på beskyttet friland.


KULTUR

Formering vegetativ ved deling eller de i bladspidser udviklede småplanter. Roddannelse ved 17-20°C og 85-90% RH. 10-20 klux uden direkte sol. Formeringsmediets pH 5,0 - 5,5, calciumniveau 180 - 200 og omsætningsgrad ikke over 100.

Dyrkning ved 20-40 klux uden direkte sol, daglængde 12-16 timer og 15-17°C. med lidt højere nat- end dagtemperatur. RH 80-85%, middel luftcirkulation, (0,3 - 0,5 m/sek.) og hyppig vanding. Ernæringsniveau og N:P:K:CaMg 130:20:200:65:15 Ammoniumkoncentration 5 - 15% Voksemediets pH 5,5 - 5,7, calciumniveau 180 - 200 og omsætningsgrad ikke over 120. Vinteropbevaring ved 5-7°C og RH 75-80%.

Vækstregulering ikke aktuel.

Blomsterdannelse ikke aktuel.

Skadevoldere:


 

 

Kemiske midlers virkning påvirkes bl.a. af temperatur, sol, fugtighed og eventuel blanding med andre midler, samt anvendt mængde og afmålt koncentration. Da GartneriRådgivningen ikke har indflydelse på ovenstående forhold, og erfaring viser stor variation i sortsfølsomhed, ydes ikke garanti for virkning, eller påtages noget ansvar for eventuel skade på kulturplanter.
   
Sidst bekræftet: 01-11-2011 Oprettet: 06-09-2004 Revideret: 27-10-2004

Forfatter

HortiAdvice
Planteavlskonsulent

Anne Krogh Larsen

Administration


Af samme forfatter