Dyrkningsvejledning | Riis 

Oprettet: 06-09-2004
Revideret: 17-11-2011

Catharanthus G

 

Catharanthus G. Don.

(Apocynaceae)

Vinca, Purpurøje. Singrøn (Vinca major)

Slægten omfatter ca. 10-15 arter fra Tropisk Afrika, Lilleasien og det sydlige Europa. Det er flerårige urter med modsatte, lancet-formede, ovale eller ægformede blade. Oprette eller nedliggende stængler.

C. roseus (Vinca rosea) fra Madagaskar har grenet opret vækst med lancetformede glatte mørkegrønne blade.Blomsten hvid eller rosa med øje. Flere sorter med variation i blomsterfarven. Naturlig blomstring fra marts til oktober. Som lille blomstrende potteplante marts-juli.


KULTUR

Formering generativ eller vegetativ. Spiring på 4-5 dage ved 24°C og mørkt. 750 korn pr. gram. Efter spiring 21-22°C, RH 75 - 85% og god luftcirkulation. Prikleklar efter 3-4 uger. Lysintensitet 30-50 klux, daglængde 14-18 timer. Formeringsmediets pH 6,0 - 6,3, calciumniveau 200 - 220 og omsætningsgrad ikke over 100. Vegetativ ved topstiklinger fra overvintrede moderplanter. Roddannelse på 2-4 uger ved 22°-24°C.

Dyrkning ved 30-50 klux, 14-18 timers dag, 19-21°C med højere nat end dag, RH 70-80% og god luftcirkulation. Hyppig vanding med godt dræn. Ernæringsniveau og N:P:K:Mg 150:20:170:14. Ammoniumkoncentration 5 - 20%. Voksemediets pH 6,0 - 6,3, calciumniveau 200 - 220 og omsætningsgrad ikke over 100. Evt. tilsætning af luftgivende materiale.

Vækstregulering ved knibning over 3-4 bladpar samt kemisk/klimatisk.

Blomsterdannelse ved høj lysintensitet og lang dag.

Skadevoldere: Pythium, rhisoztoninia, phythophthora,spind, lus.

Gule blade ved temperatur under 17°C. Marmorering ved dårlig dræn.


 

 

 

Kemiske midlers virkning påvirkes bl.a. af temperatur, sol, fugtighed og eventuel blanding med andre midler, samt anvendt mængde og afmålt koncentration. Da GartneriRådgivningen ikke har indflydelse på ovenstående forhold, og erfaring viser stor variation i sortsfølsomhed, ydes ikke garanti for virkning, eller påtages noget ansvar for eventuel skade på kulturplanter.
   
Sidst bekræftet: 26-10-2016 Oprettet: 06-09-2004 Revideret: 17-11-2011

Forfatter

HortiAdvice
Planteavlskonsulent

Anne Krogh Larsen

Administration


Af samme forfatter