Dyrkningsvejledning | Riis 

Oprettet: 06-09-2004
Revideret: 27-10-2004

Ceropegia L

Ceropegia L.

(Asclepiadaceae)

Faldskærm (C. sandersonii), Knoldranke (C. debilis), Hjerteranke (C. woodii).

Slægten omfatter ialt ca. 150 arter fra Syd-ØstAsien, Afrika, Madagaskar, Canariske øer og Ny Guinea. Det er urter eller halvbuske med nedliggende , hængende eller slyngende ofte kødede stængler. Blomsten akselsiddende i klaser, har fem forskellige kronblade, der er sammenvoksede i spidsen. Bladene modsatte, ægrunde, lancet- eller hjerteformede.

C. elegans (C. gardneri) fra Cambodia er en slyngende urt. Naturlig blomstring juli-oktober.

C. linearis (C. caffrorum, C. debilis, C. woodii)fra Mozambik er hængende/krybende eller slyngende, slank, trådformet stængel med knolddannelse. Bladene let kødede, glatte, hjerte-, spyd- ægformede eller kredsrunde, grønne eller marmorerede. Skilles ofte i flere underarter. Kronrøret 1-2 cm, kronafsnittet 5-9 mm, grønlig eller sortrød. Naturlig blomstring januar-december. Som hængende eller bøjlet mindre grøn potteplante.

C. sandersonii fra Mozambik og transvaal er en klatrende sukkulent med 5-6 mm tykke, runde, grønne stængler med 6-20 cm lange internodier. Bladene stilkede, 5-6 cm lange, 3-4 cm brede, hjerte- til ægformede, kødede og tydelig nerve på undersiden. Blomsterstanden kort, tæt, 2-4 blomstrende og korte blomsterstilke. Kronen 7 cm, grøn, lidt lysere læbe.


KULTUR

Formering vegetativ ved ledstiklinger. Roddannelse på x uger ved 22-24°C., 100% RH. Lysintensitet 15-20 klux uden direkte sol, daglængde 14-18 timer. Efter roddannelse 20-40 klux og 80-85% RH. Formeringsmediets pH 5,3 - 5,7, calciumniveau 180 - 200, omsætningsgrad ikke over 100. Tilsætning af luftgivend materiale.

Dyrkning ved 30-40 klux uden stærk direkte sol, daglængde 14-18 timer med lavere nat- end dagtemperatur. RH 75-85 % og god luftcirkulation. Vanding jævnlig på godt dræn. Ernæringsniveau og N:P:K:Ca:Mg 160:20:200:110:25. Ammoniumkoncentration 10 - 20%. Voksemediet pH 5,3 - 5,7, calciumniveau 180 - 200, omsætningsgrad ikke over 100. Tilsætning af ler og/eller luftgivende materiale.

Vækstregulering ved knibning. Kemisk/klimatisk regulering ofte uaktuel.

Blomsterdannelse ved høj lysintensitet og temperatur

Skadevoldere: pythium, bladlus, spind. Følsom for stående vand, tåler ikke temperaturer under 10°C.


 

 

Kemiske midlers virkning påvirkes bl.a. af temperatur, sol, fugtighed og eventuel blanding med andre midler, samt anvendt mængde og afmålt koncentration. Da GartneriRådgivningen ikke har indflydelse på ovenstående forhold, og erfaring viser stor variation i sortsfølsomhed, ydes ikke garanti for virkning, eller påtages noget ansvar for eventuel skade på kulturplanter.
   
Sidst bekræftet: 26-10-2016 Oprettet: 06-09-2004 Revideret: 27-10-2004

Forfatter

HortiAdvice
Planteavlskonsulent

Anne Krogh Larsen

Administration


Af samme forfatter