Dyrkningsvejledning | Riis 

Oprettet: 06-09-2004
Revideret: 27-10-2004

Chamaedorea Willd

Chamaedorea Willd.

Palmae

Bjergpalme

Slægten omfatter ca 130 arter fra bjerglandene Mexico og det tropiske Mellem- og Syd-Amerika. Det er små palmer med røragtig stamme, opret eller nedliggende. Hyppigt buskede og skud fra udløbere. Bladene enkelte eller fjerformede. Blomsterstanden under eller mellem bladene enkel eller forgrenet top med ærtestore, bæragtige, glinsende frugter.

C. cataractarum fra Mexico er kompakt og robust med bronce-grøn elfenbensplettet enkel stamme. Kronen med tætsiddende mørkegrønne og fuldt udvoksede op til 75 cm lange blade.Hunplanter med skarlagen frugter.

C. concolor fra Mexico har krybende rhizomer.

C. elegans (Neanthe bella), (Collinia fra Mexico og Guatemala. er en relativt hurtigtvoksende træpalme med topstillet rosette afmer eller mindre smalle tyndt læderagtige mørkegrønne fjersnitdelte blade i busket top. 1-1½ meter høj. Grøn middelstor potteplante. Også som mini og stor.

C. ernesti-augusti fra Mexico

C. metallica var tidligere adskilt i arterne C.nana, C.pumila, C.tenella.

C. fragans fra Peru har mange tynde stammer. Bladene kun indskårne i spidsen. Blomsterne vellugtende.


KULTUR

Formering generativ. Frø udblødes 24 timer i 25-30°C vand. Dækkes med ca. 1cm. Spiring på xx uger ved 25° C. og 100% RH. Efter spiring 80-85% RH og hyppig vanding. Lysniveau 10-20 klux uden direkte sol. Forspiret frø giver mere jævne partier. Formeringsmediets pH 5,0-5,5 og calciumniveau 170-190. Omsætningsgrad

Dyrkning ved lav lysintensitet, 10-30 klux eventuelt som underkultur. Daglængde neutral. Temperatur 20-22° C. gerne højere nat end dag. Hyppig vanding og RH 70-80% evt. med overbrusning. Middel luftcirkulation. Ernæringsniveau og N:P:K:Ca:Mg 160:25:220:90:30. Ammoniumkoncentration 10-25%. Voksemediets pH 5,5 - 6,0 og calciumniveau 180-200. Omsætningsgrad ikke over 100.

Vækstregulering ikke aktuel.

Blomsterdannelse ikke aktuel. Naturlig efter 3-4 år.

Skadevoldere: Væksthusspindemider, trips, gule blade for højt lysniveau.


 

 

Kemiske midlers virkning påvirkes bl.a. af temperatur, sol, fugtighed og eventuel blanding med andre midler, samt anvendt mængde og afmålt koncentration. Da GartneriRådgivningen ikke har indflydelse på ovenstående forhold, og erfaring viser stor variation i sortsfølsomhed, ydes ikke garanti for virkning, eller påtages noget ansvar for eventuel skade på kulturplanter.
   
Sidst bekræftet: 26-10-2016 Oprettet: 06-09-2004 Revideret: 27-10-2004

Forfatter

HortiAdvice
Planteavlskonsulent

Anne Krogh Larsen

Administration


Af samme forfatter