Dyrkningsvejledning | Riis 

Oprettet: 06-09-2004
Revideret: 27-10-2004

Clivia Lindl

Clivia Lindl.

(Amaryllidaceae)

Dansk: Klivie 

Synonymer:

Slægten omfatter 3 arter fra Natal provinsen og Transvaal. Det er flerårige urter med ufuldkomne løg, en tyk bladskede indhyller "løgstammen". Rødderne kødede og trævlede. Bladene lineære. Blomsterskaftet sammentrykt, ikke hult, blomsterstanden en skærm med flere røde eller orange blomster.

C. gardenii fra Transvaal er en 30-50 cm høj flerårig urt. Bladene sammentrængte, sværdformede, 2½-4 cm brede. Blomsterskaftet ca. 45 cm højt med 10-14 blomster i skærmen. Blomsten smal, klokkeformet. Naturlig blomstring december-marts.

C. miniata fra Natalprovinsen er en 50 cm høj urt. Bladene 2 - 6 cm brede, grundstillede, sværdformede, omfattende, smaller ind mod spidsen. Blomsterskaftet tosidigt fladtrykt, 40 - 60 cm højt med 12-20 blomster i skærmen. Blomsten 5-6 cm, rød med gul tragt, regelmæssig, tragtformet, 8 - 16 mm langt rør, frugten ægformet bær. Kompakte typer findes. Naturlig blomstring februar-maj. Som middelstor til stor blomstrende potteplante.

C. nobilis fra Kaplandet og Natalprovinsen er en 30-40 cm høj, bladene grundstillede, sværdformede og med skarp rand. Blomsterskaftet 30-50 cm højt med 40-60 blomster i skærmen. Blomsterstilken ca. 3 cm lang, blomsterdækket smalt, tragtformet, 6-10 mm rør, ca. 2 cm omvendt lancetformet, grønspidset afsnit. Naturlig blomstring august-november.


KULTUR

Formering generativ eller vegetativ ved udløbere eller in vitro. Udsæd efter frøhøst i januar-april, spiring efter 4-6 uger ved 20-22° C, 90-95% RH, 10-20 klux og daglængde 14-16 timer. Mellempotning efter 4-6 måneder, 18-19° C, 70-80% RH, 20-35 klux uden stærk direkte sol,14-16 timers daglængde. Formeringsmediets pH 5,8 - 6,3, calciumniveau 180-220, omsætningsgrad ikke over 120 og lertilsætning til stabilitet.

Udvalgte moderplanter ved 15-35 klux uden direkte sol, 14-18 timers daglængde,16-18° C, 60-75% RH. Fra bestøvning til frøhøst 9-10 måneder. Frøene flade, indfaldne. Såning umiddelbart efter høst. In vitro-formerede planter blomstrer 1-2 år tidligere end frøformerede.

Dyrkning ved 20 - 40 klux uden stærk direkte sol, 14-16 timers daglængde og 19-22° C med lidt højere nat- end dagtemperatur. RH 70-80% og middel luftcirkulation. Bærbærende god luftcirkulation. Hyppig vanding. Vinter 18° C. dog i hvilen 10-12° C., og sparsom vanding. Ernæringsniveau og N:P:K:Ca:Mg 165:20:165:100:30. Ammoniumkoncentration xx%. Voksemediets pH 5,8 - 6,3, calciumniveau 200-220, omsætningsgrad ikke over 120 og lertilsætning.

Blomsterdannelse på 1½ - 13/4 årige planter (in vitro-formerede planter tidligere) ved høj temperatur august-september, udvikling i hvileperiode fra oktober. Ved synlig knop januar-februar 20° C. Blomstring februar - april.

Skadevoldere: Fusarium, spind, solskold, max. 30° C.


 

 

Kemiske midlers virkning påvirkes bl.a. af temperatur, sol, fugtighed og eventuel blanding med andre midler, samt anvendt mængde og afmålt koncentration. Da GartneriRådgivningen ikke har indflydelse på ovenstående forhold, og erfaring viser stor variation i sortsfølsomhed, ydes ikke garanti for virkning, eller påtages noget ansvar for eventuel skade på kulturplanter.
   
Sidst bekræftet: 26-10-2016 Oprettet: 06-09-2004 Revideret: 27-10-2004

Forfatter

HortiAdvice
Planteavlskonsulent

Anne Krogh Larsen

Administration


Af samme forfatter