Dyrkningsvejledning | Riis 

Oprettet: 06-09-2004
Revideret: 27-10-2004

Codiaeum A

Codiaeum A. Juss.

(Euphorbiaceae)

Kroton

Slægten omfatter 14 arter fra det malaysiske område. Det er træer eller buske med spredt siddende, stilkede, oftest helrandede, læderagtige, fjernervede, glatte blade undertiden med bølget rand. Blomsterne små i forlængede klaser udgående fra de øverste akselblade. De fleste typer og varieteter henføres til en enkelt oprindelig art.

C. variegatum (Croton variegatum) fra Molukkerne er stedsegrønne buske eller små træer ½ - 2½  m høje. Grenene nøgne. Bladene varierer stærkt i størrelse og form. Fra 1-10 cm i breden og 10 - 30 cm i længden, mest enkelte, men også 3-lappede, farvevariationer fra grønne med små gule pletter til stærkt farvede i rødt, gult og grønt. Som mindre, middelstor eller stor grøn potteplante.


KULTUR

Formering vegetativ ved topstiklinger. 5-blad stiklinger, da væksten er i skrue på 5. Roddannelse på 3-4 uger ved 25-27°C og 100% RH. Lysintensitet 10-20klux uden direkte sol, efter roddannelse 20-40 klux. Daglængde 14-18 timer. Formeringsmediets pH 6,0 - 6,3, calciumtal 180-220 og omsætningsgrad ikke over 100.

Dyrkning ved 30-50 klux, 13-18 timers dag og 19-21°C med højere nat- end dagtemperatur.. RH 70-80% og god luftcirkulation. Vanding jævnlig. Ernæringsniveau og N:P:K:Ca:Mg 150:20:220:120:25. Ammoniumkoncentration 0 - 15%. Voksemediets pH 6,0 - 6,3, calciumtal 200 - 220, omsætningsgrad ikke over 120, stabilisering ved lertilsætning.

Vækstregulering kemisk regulering normalt uaktuelt.

Blomsterdannelse ved kort dag og/eller lav temperatur. Blomstring giver stop i vegetativ vækst.

Skadevoldere: Pythium, phythophthora, gloeosporium, spind, skudspidsmider, lus.


 

 

Kemiske midlers virkning påvirkes bl.a. af temperatur, sol, fugtighed og eventuel blanding med andre midler, samt anvendt mængde og afmålt koncentration. Da GartneriRådgivningen ikke har indflydelse på ovenstående forhold, og erfaring viser stor variation i sortsfølsomhed, ydes ikke garanti for virkning, eller påtages noget ansvar for eventuel skade på kulturplanter.
   
Sidst bekræftet: 26-10-2016 Oprettet: 06-09-2004 Revideret: 27-10-2004

Forfatter

HortiAdvice
Planteavlskonsulent

Anne Krogh Larsen

Administration


Af samme forfatter