Dyrkningsvejledning | Riis 

Oprettet: 06-09-2004
Revideret: 27-10-2004

Cotyledon L

Cotyledon L.

(Crassulaceae)

Kotyledon, Smørtræ (C. paniculata)

Slægten omfatter ca. 30 arter i Syd-Afrika, Eritrea og Arabien. Det er kødede buske eller halvbuske med modsatte eller spredte, siddende eller stilkede, tykkødede blade. Blomsten hængende, rørformet rød eller gul med tilbagerullede kronflige i gaffelkvaste.

C. barbeyi fra Abbesinien og Somalia er en 60-90 cm høj busk med glatte, oprette aks. Bladene omvendt ægformede, afsmaldende, bleggrønne, 6-14 cm lange, 2½ - 7 cm brede, ved randen let gerøtet. Blomsterskaft 50 cm høj, mangeblomstrende letbehåret gaffelkvast. Blomsten langstilket, nikkemde, 2½ cm lang, udvendig grøn og rød, kronafsnittet længere end røret, kgonblade bagudbøjede. Naturlig blomstring juni.

C. cacalioides fra Kaplandet er en svagt forgrenet, 15 - 20 cm høj busk med knudret fortykket stamme. Bladene spredte, næsten rosetagtige, 5-6 cm lange, lineære, grågrønne, affaldende efter vækstperiode.. Blomsterstanden 25 - 30 cm lang. Talrige femkantede blomster med >2cm gul til rødgult kronrør. Hvileperiode om sommeren. Vintertemperatur ikke under 14° C. .

C. coruscans fra Kaplandet og Transvaal er lavtvoksende med forgrenet stamme, tætsiddende grønne, rendeformede, fortykkede, tungeformede blade med med affladet spids, svag hvidlig dug og rødlig rand. Blomsterskaft 30-40 cm med 9-12 4 cm lange røde, hængende blomster med tilbagekrummede kronflige.

C. jacobseniana (C. gracilis) fra Kaplandet er en halvbusk med efterhånden nedliggende, tynde. Bladene runde, afsmaldende til begge ender, spidse, grønne, 2-3 cm lange, 5-7 mm tykke. Blomster skaftet 8-12 cm højt, grene Naturlig blomstring maj-juni.

?C. ladismithiensis fra Kaplandet er tæt forgrenet med køddede, bådformede, hvidhårede, bådformede blade med tandet rand. Blomsten lys gul til abrikosfarvet, mørkere på yderside.

C. orbiculata fra Kaplandet og Transvaal er en op til 90 cm høj busk med oprette fingertykke skud, rundagtige, kødede, hvidmelede blade med rød bort. Flere typer med variable bladformer. Blomster røde, hængende, kronrør 2 cm, blomsterskaft op til 30 cm højt. Naturlig blomstring juli-august. Som mindre grøn eller blomstrende potteplante.

C. paniculata (C. fascicularis) fra Kaplandet er en 30cm - 2 m høj urt med tykkødet, forgrenet stamme. Bladene bredt, omvendt ægformede, kødede, lys grågrønne, 5-8 cm lange, 2½-4 cm brede, spredte, men næsten i roset i spidsen af grenene, affaldende i hvileperioden efter blomstring. Blomsterne nikkende, 2½ cm lange, røde med gulbrune striber, de tilbagetrukne flige rød med grøn rand. Naturlig blomstring sommer.

C. teretifolia fra Kaplandet er en halvbusk med 15-20 cm høje, forgrenede skud. Bladene næsten cylindriske, lysegrønne, tæt hvidhårede, 10 cm lange, 1½ cm brede. Blomsterskaft op til 30 cm, blomsten lysegul, hængende. Naturlig blomstring juli-august. Som lille eller mindre grøn eller blomstrende potteplante.

C. undulata fra Kaplandet er en busk, ligner C. orbiculata men mindre. Bladene oprette, rudeformet-ægrunde med afrundet spids, bølget rand, kødede og med hvidlig belægning som blomst og blomsterstand. Blomsten rød eller orangegul. Naturlig blomstring marts-juli. Som lille eller mindre blomstrende eller grøn potteplante.


KULTUR

Formering vegetativ ved stængelstiklinger. Bladstiklinger langsomme. Stiklinger med tørre snitflader. Roddannelse på 2 uger ved 20-22° C. og Rh på 80-90%. Lysintensitet 20-30 klux uden direkte sol og daglængde 14-18 timer. Formeringsmediets pH 6,0-6,5 og calciumniveau 180-220, evt. sandblandet. Også generativ formering.

Dyrkning ved høj lysintensitet, 30-50 klux og 12-18 timers dag. Temperatur 18-20° C (ved lav lysintensitet 16-18° C), og lidt højere nat- end dagtemperatur. Ikke temperatur under 15° C. God luftcirkulation og RH 70-80 %, vanding moderat. Ernæringsniveau og N:P:K:Ca:Mg 130:25:150:150:25. Ammoniumkoncentration 5-20 %. Voksemediets pH 6,0-6,5, calciumniveau 200-220, omsætningsgrad 90-110 og tilsætning af ler og drænende materiale.

Vækstregulering til højde kontrol normalt ikke aktuelt.

Blomsterdannelse naturlig fra marts-april.

Skadevoldere: gråskimmel, fusarium, snegle, oedem,


 

 

Kemiske midlers virkning påvirkes bl.a. af temperatur, sol, fugtighed og eventuel blanding med andre midler, samt anvendt mængde og afmålt koncentration. Da GartneriRådgivningen ikke har indflydelse på ovenstående forhold, og erfaring viser stor variation i sortsfølsomhed, ydes ikke garanti for virkning, eller påtages noget ansvar for eventuel skade på kulturplanter.
   
Sidst bekræftet: 26-10-2016 Oprettet: 06-09-2004 Revideret: 27-10-2004

Forfatter

HortiAdvice
Planteavlskonsulent

Anne Krogh Larsen

Administration


Af samme forfatter