Dyrkningsvejledning | Riis 

Oprettet: 06-09-2004
Revideret: 27-10-2004

Cyperus

Cyperus  L.

(Cyperaceae)

Dansk: Nilgræs (C. alternifolia), Jordmandel (C. esculentus), Smalbladet Papyrus (C. longus), Papyrus (C. papyrus)

Synonymer:

Slægten omfatter 600 arter vand- eller sumpplanter fra tropiske og subtropiske egne. Det er urter med få ofte lange grundstillede blade. Blomsterstanden, oftest med trekantet stængel er enkel, med småaks samlet i hoveder eller mer eller mindre sammensatte skærmlignende stande.

C. albostriatus (C. laxus, C. diffusus) fra Sydafrika er op til 90 cm høj med udløbere og mange grundstillede, ½-1½ cm brede blade med ru rand. Løvkrone med 6 - 12 blade, 10 - 35 cm lange, ½ - 1½ cm brede er længere end blomsterstanden. Blomsterstanden en åben skærm. Som grøn, blomstrende middelstor potteplante.

C. alternifolius fra Madagaskar og Centralafrika er op til 1 m høj urt med lange uleddede stængler. I spidsen bladroset med små blomsterstande fra bladhjørnerne. Bladene spredte, lineære til sværdformede, tilspidsede, op til 25 cm lange og ½ - 1 cm brede, Brogede varieteter findes. Som middelstor grøn potteplante.

C. esculentus fra tropiske og subtropiske egne af Amerika, Indien og Afrika danner små spiselige stængelknolde. Det er en 20 - 90 cm høj blivende urt med lange, knolddannende udløbere.

C. fertilis fra Vestafrika er lave urter med 2 cm brede i randen ru blade. I enden af de hængende blomsterstilke dannes rosetter og fra disse nye blomsterstilke. Rosetterne 20 - 25 cm i diameter. Som middelstor til stor hængende grøn ampelplante. (20-25 småplanter direkte i salgspotte forår, ynder ikke omplantning.)

C. gracilis fra Australien og Ny Kaledonien er en op til 30 cm høj urt med uleddede stængler, der i spidsen bærer bladroset af 10 cm lange og 4 cm brede blade.

C. haspan fra Panamerika er 30 - 50 cm høj med tætsiddende stængler, i toppen bærende talrige trådformede blade.

C. longus fra Europa, Middelhavsområdet , Afrika og Asien har indtil 120 cm høje stængler og 8 mm brede blade. Blomsterstanden mørkebrun. (Frilandsbassin).

C. papyrus fra tropisk Centralafrika har 2-3 m høj blomsterstand. Bladene oprette, trekantede og hængende. Blomsterstanden mangestrålende skærm. Som større Bassinplante.


KULTUR

Formering generativ eller vegetativ ved deling (udløbere) eller rosetstiklinger. Frøudsæd bedst januar, spirer ved 20-22°C på 2-3 uger. Roddannelse på afkortede (5 cm) rosetstiklinger på 2-3 uger ved 20-22°C, 100% RH og 15-25 klux uden stærk direkte sol. Formeringsmediets pH 5,5 - 6,0, calciumniveau 180-200 og omsætningsgrad ikke over 100.

Dyrkning ved 20-40 klux uden stærk direkte sol, daglængde 12-16 timer, 18-20°C med lidt højere nat- end dagtemperatur. (Overvintringstemperatur 12-15°C). RH 80-85% og middel luftcirkulation. Hyppig vanding (vand- eller sumpplanter). Ernæringsniveauet og N:P:K:Ca:Mg 165:35:360:100:20. Ammoniumkoncentration 10-20%. Voksemediets pH 5,5 - 6,0, calciumniveau 180-220 og omsætningsgrad ikke over 100.

Vækstregulering normalt ikke aktuel.

Blomsterdannelse naturlig juli - september.

Skadevoldere: spind


 

Kemiske midlers virkning påvirkes bl.a. af temperatur, sol, fugtighed og eventuel blanding med andre midler, samt anvendt mængde og afmålt koncentration. Da GartneriRådgivningen ikke har indflydelse på ovenstående forhold, og erfaring viser stor variation i sortsfølsomhed, ydes ikke garanti for virkning, eller påtages noget ansvar for eventuel skade på kulturplanter.
   
Sidst bekræftet: 26-10-2016 Oprettet: 06-09-2004 Revideret: 27-10-2004

Forfatter

HortiAdvice
Planteavlskonsulent

Anne Krogh Larsen

Administration


Af samme forfatter