Dyrkningsvejledning | Riis 

Oprettet: 06-09-2004
Revideret: 27-10-2004

Davallia Sm

Davallia Sm.

Davalliaceae (tidl. Polypodiaceae)

Dansk: Harefodsbregne (D. canariensis)

Synonymer: Humata

Slægten omfatter ca. 40 epifytiske arter på træer, mure eller klipper i troperne. Det er bregner med krybende, ofte stærkt dunede, ved grunden skjoldformede, rodstokke, der bærer de udstående leddelte blade. Bladene trekantede eller smalt ovale, ligestillede eller bestemt uligestillede fordelt fint indsnittede med udløbene sidespindler, stift læderagtige og oftest glatte. Nerverne frie. Sporehushobene endestillede på smånerverne. Sporehushobe talrige, enkelte eller flere i det buklede blad.

D. canariensis fra Madeira, Spanien, Portugal og Marokko er en krybende bregne med tyk rodstok dækket lysebrune dunede skæl. Bladene op til 50 cm lange, bredt trekantede med tætsiddende ovalt til rudeformede, dybt indsnittede og tandede. Sporehushobene bægerformede. Som middelstor til stor grøn potteplante, ampelplante.

D. tricomanoides fra Japan, Sri Lanka og Malaysien er en opret eller krybende bregne med små rhizomer dækket med lysebrune skæl. Stålgrå stilke bærer læderagtige 20 - 30 cm store 4 gange finnede blade med overlappende småblade. Sjælden fertil. Som middelstor til stor grøn potteplante, ampelplante.

D. fejeensis fra Fiji-øerne er en krybende bregne med trævlet eller skællet nedliggende rodstok. Bladstilke 30 cm lange. Bladene glatte, bredt trekantede, findelte, hårdføre på trådlignende stilke. Som middelstor til stor grøn potteplante, ampelplante.


KULTUR

Formering generativ eller vegetativ ved deling af rodstok i mindre stykker, udvikling af adventivknopper ved 20 - 22°C. og 95 - 100% RH.. Udsæd (lysspirende) ved 20 – 22°C., 90 – 95% RH (glasdækket). Lysintensitet 10 – 20 klux uden direkte sol. Daglængde 14 – 16 timer. Lav luftcirkulation (0,1 – 0,2 m/sek.) Prikleklare på 4 – 5 måneder. Formeringsmediets pH 5,8 – 6,0, calciumniveau 180 – 200, omsætningsgrad ikke over 100, findelt og lav fosforindhold i øverst jordlag (reducerer algevækst).

Dyrkning ved 20 – 40 klux uden stærk direkte sol, 14 – 16 timers daglængde og 18 – 20°C. med lige høje nat- og dagtemperatur. RH 70 – 80% og luftcirkulation lav til middel (0,2 – 0,4 m/sek.). Vanding jævnlig, eventuelt overbrusning. Ernæringsniveau og N:P:K:Ca:Mg 150:15:150:50:15. Ammoniumkoncentration 5 – 20%. Voksemediets pH 5,8 – 6,0, calciumniveau 200 – 220, omsætningsgrad ikke over 100. Eventuelt tilsat luftgivende materiale.

Vækstregulering ikke aktuelt. Eventuelt dyrkning som ampler i trækurve eller på bark.

Blomsterdannelse ikke aktuelt.

Skadevoldere: Pythium, rhizoctonia, bladnematoder, snegle, bænkebidere. Tåler ikke temperaturer over 30°C.


 

 

Kemiske midlers virkning påvirkes bl.a. af temperatur, sol, fugtighed og eventuel blanding med andre midler, samt anvendt mængde og afmålt koncentration. Da GartneriRådgivningen ikke har indflydelse på ovenstående forhold, og erfaring viser stor variation i sortsfølsomhed, ydes ikke garanti for virkning, eller påtages noget ansvar for eventuel skade på kulturplanter.
   
Sidst bekræftet: 26-10-2016 Oprettet: 06-09-2004 Revideret: 27-10-2004

Forfatter

HortiAdvice
Planteavlskonsulent

Anne Krogh Larsen

Administration


Af samme forfatter