Dyrkningsvejledning | Riis 

Oprettet: 06-09-2004
Revideret: 27-10-2004

Dendranthema Des Moul

Dendranthema Des Moul

Compositae

Dansk: Krysanthemum

Synonymer: Chrysanthemum

Dendrantheema er udskilt af slægten Chrysanthemum, som omfattede mere end 200 arter på den nordlige halvkugle, i Forasien og Sydafrika. Det er en- eller flerårige urter eller halvbuske med spredte, helrandede, tandede eller flerdelte blade. Slægten uensartet. Blomsterhovederne små i skærmagtige klaser eller større, enkelte og langstilkede. Dækbladene i flere rækker, taglagt, ved randen hindeagtig. Blomterskiven flad eller hvælvet, randblomsterne hunlig, tunge- eller rørformede, skiveblomsterne tvekønnede og rørformet.

D. Grandiflorum - Hybrid (D. x grandiflorum, D. morifolium, Chrysanthemum Grandilorum-Hybrid, Grandiflorum-Hybrid, Chrysanthemum Indicum-hybrider, Dendranthema indicum, Chrysanthemum sinense, Chrysanthemum vestitum, Anthemis grandiflorum) omfatter mange pomponblomstrende, småblomstrende, stråleblomstrende, fyldte- og enkeltblomstrende sorter. Naturlig blomsting august-december.

D. Indicum (Chrysanthemum i.) fra Kina er en 30-90 cm høj flerårig urt med tynde mere eller mindre hængende grene. Hele planten dunet håret. Bladene tynde, let slappe, ægformede, dybt fjersnitdelte og tandede. Blomsterhovederne i små duske på korte stilke. Sideblomsterne 1,2 cm i diameter, stråleblomsterne gule, kortere end diameteren på de gule skiveblomster.

D. Koreanum-Hybrider (krydsning med D. sibiricum m.fl.) er en enkeltblomstrende, 70-90 cm høj, flerårig rigtblomstende urt eller halvbusk med gule skiveblomster og røde, rosa, laksrød, purpur eller gule randblomster. Flere sorter med fyldte eller halvfyldte. Naturlig blomstring september-oktober. Som snitkultur. Hårdfør.

D.morifolium (Chrysanthemum moriflorum, Chrysanthemum sinense) fra Kina er 60-150 cm høj, stift opret forgrenet buskagtig staude med 5 cm lange noget variable, stive og tykke, æg- til lancetformede, ved grunden kilformede, helrandede eller grovtandede blade med grålig, hvidfiltet underside. De enkelte blomsterhoveder i små duske, skiveblomsterne gule, randformede hvide, rosa eller lillastører end skiveblomsternes diameter.


KULTUR

Formering vegetativ ved 5-6 cm topstiklinger. Moderplanter 18-19°C og 18-20 timers daglængde til vegetativ vækst. Opbevaring af stiklinger ved 13-14°C. Roddannelse på 1-2 uger ved 22-23°C og 95-100% RH ved tåge eller plasttelt. Lysintensitet 10-20 klux og >14 timers daglængde. Efter roddannelse 18-20°C, 80-85% RH og 30-40 klux. Formeringsmediets pH 6,0-6,3, calciumniveau 200-220, omsætningsgrad 100-150 og lertilsætning.

Dyrkning ved 30-40 klux, 10-12 timers daglængde (knopdannende forhold, til vegetativ vækst >14 timer), 18-20°C med lidt højere nat- end dagtemperatur. RH 70-80% og god luftcirkulation (0,5-0,6 m/sek) og jævnlig til hyppig vanding. Ernæringsniveau og N:P:K:Ca:Mg 160:40:200:80:20. Ammoniumkoncentration 10-20%. Voksemediets pH 5,8-6,3, calciumniveau 200-220, omsætningsgrad 100-150 og tilsætning af ler.

Vækstregulering ved antal stiklinger pr. potte, knibning (blød) og klimatisk (negativ DIF) eller kemisk til kompakte planter.

Blomsterdannelse ved KD (10 timers daglængde), KD til begyndende blomstring. maksimal temperatur under knopdannelse 30°C, minimal 14°C, optimal 18°C.

Skadevoldere: Pythium, Phytophthora, Fusarium, hvid chrysanthemumrust, gråskimmel, meldug, Septoria, Kransskimmel, Knippebakteriose, Erwinia, Virus, Minerfluer, blomstertrips, trips, mellus, bladlus, bladnematoder, rodgallenematoder.


 

 

Kemiske midlers virkning påvirkes bl.a. af temperatur, sol, fugtighed og eventuel blanding med andre midler, samt anvendt mængde og afmålt koncentration. Da GartneriRådgivningen ikke har indflydelse på ovenstående forhold, og erfaring viser stor variation i sortsfølsomhed, ydes ikke garanti for virkning, eller påtages noget ansvar for eventuel skade på kulturplanter.
   
Sidst bekræftet: 26-10-2016 Oprettet: 06-09-2004 Revideret: 27-10-2004

Forfatter

HortiAdvice
Planteavlskonsulent

Anne Krogh Larsen

Administration


Af samme forfatter