Dyrkningsvejledning | Riis 

Oprettet: 06-09-2004
Revideret: 27-10-2004

Dianthus L

Dianthus L.

Caryophyllaceae

Dansk: Nellike, Kinesernellike (C. chinensis), Studenternellike (D. barbatus).

Synonymer:

Slægten omfatter ca. 300 arter i Europa, Asien og Afrika. Det er mest flerårige urter med endestillet, oftest rød eller hvid blomst med rørformet bæger og helrandede, tandede eller frynsede brede, pludseligt afsmallende til for neden nåleformede kronblade. Mange artskrydsninger findes.

D. barbatus fra det sydlige Europa er en 20 – 50 cm høj flerårig – i kultur toårig - urt med glat stængel. Bladene 1 cm brede, mørkegrønne, bredt lancetformede til ægrunde med ruhåret kant og sammenvoksede i bladskeder. Blomsten endestillet på grene eller stængel i hovedformede gaffelkvaste. Svøbet kraftigt, ved grunden håret. Dækbladene lineære til lancetformede med udslåede eller tilbageslåede spidser. Kronbladene omvendt ægformede til trekantede, ved randen fintandede, mørk til lys rød, men også hvid, rosa og laksrosa. Flere typer, også artskrydsninger, findes. Som mindre blomstrende potteplante. Generativ eller vegetativ formering.

D. caryophyllus har sin oprindelse i Middelhavsområdet. Det er en flerårig urt med lineære til sylformede grågrønne eller blålige ved randen oftest glatte blade. Blomsten ofte duftende, bægeret kort og næsten rudeformet. Kronbladene tandede eller helrandede. Blomsten i flere farver, enkelt eller fyldt. Mange krydsninger og typer med variation i blomsterstørrelse, -farve, mængde og vækstkraft findes. Naturlig blomstring juli – august. Som mindre til middelstor blomstrende potteplante. Også typer til snitkultur. Generativ eller vegetativ formering.

D. chinensis (D. sinensis) fra Kina og Korea er en toårig til flerårige urt med knudret stængel. Bladene lys- eller grågrønne, oftest lineære til lancetformede. Blomsten stor, endestillet enkel eller parvis. Højbladene lineære til spidse, bladagtige og oftest udstående, ved grunden noget tilbagekrummede. Kronbladene forskelligt farvede ofte med pletter, i randen uregelmæssigt tandede eller frynsede. Hyppig anvendt i krydsninger med andre arter. ’Napoleon III’ (D. chinensis x D. caryophyllus). Naturlig blomstring juli – september. Som mindre blomstrende potteplante.


KULTUR

Formering generativ eller vegetativ. Generativ januar – maj, lysspirende: Spiring på 1 – 2 uger ved 18 - 20°C, let dækket eller plastdække. Vegetativ ved topstiklinger, roddannelse på 1 – 2 uger ved 18°C og 95% RH (plastbuer/tåge). Lysintensitet 10 – 20 klux og daglængde 14 – 18 timer. Formeringsmediets pH 5,8 – 6,0, calciumniveau 220 – 230, omsætningsgrad ikke over 120.

Dyrkning ved 20 – 50 klux, fuld sol, 16 – 18 timers daglængde og 16 – 18°C med lidt højere nat- end dagtemperatur. Lavere temperatur ved lav lysintensitet. RH 75 – 80% og god luftcirkulation (0,5 – 0,7 m/sek.). Vanding jævnlig. Ernæringsniveau og N:P:K:Ca:Mg 150:30:240:100:25. Ammoniumkoncentration 0 – 15%. Voksemediets pH 5,8 – 6,0, calciumniveau 200 – 240, omsætningsgrad ikke over 120 og tilsætning af ler.

Vækstregulering ved knibning og kemisk/klimatisk til kompakte planter. D. caryophyllus fakultativ langdagsplante, jo kortere daglængde, des mindre plante.

Blomsterdannelse: Høj lysintensitet og lang dag. D. barbatus og D. plumarius 6 – 9 uger ved 5°C, udvikling ved 16 – 18 timers daglængde og 16 – 18°C.

Skadevoldere: Fusarium, alternaria, phialophora, verticillium, phythophthora, pythium, nellikerust, frankliniella, nellikevikler, spindemider, bladlus, trips, uglelarver. Løse planter ved for høj temperatur i forhold til indstråling.


 

 

 

Kemiske midlers virkning påvirkes bl.a. af temperatur, sol, fugtighed og eventuel blanding med andre midler, samt anvendt mængde og afmålt koncentration. Da GartneriRådgivningen ikke har indflydelse på ovenstående forhold, og erfaring viser stor variation i sortsfølsomhed, ydes ikke garanti for virkning, eller påtages noget ansvar for eventuel skade på kulturplanter.
   
Sidst bekræftet: 26-10-2016 Oprettet: 06-09-2004 Revideret: 27-10-2004

Forfatter

HortiAdvice
Planteavlskonsulent

Anne Krogh Larsen

Administration


Af samme forfatter