Dyrkningsvejledning | Riis 

Oprettet: 06-09-2004
Revideret: 27-10-2004

Didymocleana Desv

Didymocleana Desv.

(Aspidiaceae)

Bronzebregne

Slægten omfatter kun en enkelt art fra det tropiske Pan-Amerika.

D. truncatula (D. linulata) har en kort kraftig opret rodstok, der især ved basis er tæt besat med store lancetformede, nåleagtige skæl. Bladene er ovale dobbelt fjersnirdelte, læderagtige og glinsende, mørkegrønne. Småbladene nærmest firkantede. Flere ret variable typer (undertiden selvstændigt beskrevet) findes. Som middelstor grøn potteplante.


KULTUR

Formering generativ ved spore. Vegetativ ved deling. Spore spirer på 2-3 uger ved 22-23°C.uden dækning og med sluttet luft. Lysintensitet 15-20 klux uden direkte sol. Daglængde 14-16 timer. RH 100 %. Efter spiring 20-40 klux uden direkte sol og 85-90% RH og middel luft-cirkulation. Formeringsmediets pH 5,0-5,5, calciumniveau 160-180 og findelt med omsætningsgrad ikke over 100.

Dyrkning ved 20-35 klux uden direkte sol. Daglængden 14-18 timer og temperaturen 20-22°C med lidt højere nat end dag. Ikke under 18° eller over 30°C. RH 70-80% og middel luftcirkulation. Hyppig vanding. Ernæringsniveau og N:P:K:Ca:Mg 155:25:245:65:20. Ammonmium-koncentration 5 - 25%. Voksemediets pH 5,3-5,5 og calciumniveau 180-200. Omsætningsgrad ikke over 120 og tilsætning af luftgivende materiale.

Vækstregulering er normalt ikke aktuelt.

Blomsterdannelse uaktuelt, dog modning ved aftagende dag.

Skadevoldere: Snegle, bladlus,


 

 

Kemiske midlers virkning påvirkes bl.a. af temperatur, sol, fugtighed og eventuel blanding med andre midler, samt anvendt mængde og afmålt koncentration. Da GartneriRådgivningen ikke har indflydelse på ovenstående forhold, og erfaring viser stor variation i sortsfølsomhed, ydes ikke garanti for virkning, eller påtages noget ansvar for eventuel skade på kulturplanter.
   
Sidst bekræftet: 26-10-2016 Oprettet: 06-09-2004 Revideret: 27-10-2004

Forfatter

HortiAdvice
Planteavlskonsulent

Anne Krogh Larsen

Administration


Af samme forfatter