Dyrkningsvejledning | Riis 

Oprettet: 06-09-2004
Revideret: 27-10-2004

Dipteracanthus Nees

Dipteracanthus Nees

(Acanthaceae)

Deltablad

Slægten bl.a. brogede arter, der tidligere har været henført til Ruellia. (se denne) Det er urter eller halvbuske fra de tropiske egne. Bladene oftest helrandede, sjældent tandede. Blomsten enkeltvis, næsten siddende i bladakslen i klaseagtige stande.

D. devosianus (Ruellia d.) fra Brasilien er en ca. 30 cm høj, mer eller mindre nedliggende halvbusk med dunede grene. Bladene 31-5 cm lange, eliptiske, kortstilkede, helrandede, med mørkegrøn overside , hvidtegnet langs nerverne og purpur underside. Blomsten 4 cm lang, hvid med blå-violette streger, enkeltsiddende i bladakslen. Naturlig blomstring november-december. Som mindre grøn blomstrende potteplante efterår-vinter.

D. makoyanus (Ruellia m.) fra Brasilien er en halvbusk. Naturlig blomstring november-december.

D. portellae (Ruellia p.) fra Brasilien er en nedliggende ca. 30 cm høj rigt forgrenet nedliggende, hvidhåret krybende urt. Bladene 5-7 cm lange, eliptisk-ægformede, mer eller mindre tilspidsede, fløjlsgrøn med hvidt bånd i midten og næsten hvid hovednerve. Underside rødlig-purpur. Blomsten 4 cm lang, 2½ cm bred, rosenrød enkeltsiddende i bladaksel. Naturlig blomstring oktober-januar. Som mindre grøn blomstrende potteplante efterår-vinter.


KULTUR

Formering generativ eller vegetativ ved unge topstiklinger. Roddannelse på 2-3 uger ved 22-24° C, 20-30 klux uden direkte sol, 14-16 timers dag og RH 95-100%. Formeringsmediets pH 6,0-6,3, calciumniveau 200-220 og omsætningsgrad ikke over 120.

Dyrkning ved 30-40 klux, 14-16 timers daglængde og 19-20° C med lidt højere nat- end dagtemperatur. RH 75-85%, middel luftcirkulation og jævnlig vanding. Ernæringsniveau og N:P:K:Ca:Mg 145:20:150:200:15. Ammoniumkoncentration 10-20%. Voksemediets pH 6,2-6,5, calciumniveau 200-220, omsætningsgrad ikke over 120 og lertilsætning. Svag rod, ikke for store dyrkningsbeholdere.

Vækstregulering ved knibning og kemisk/klimatisk.

Blomsterdannelse ved høj lysintensitet og måske aftagende daglængde. Ingen eller svag  blomstring ved knibning efter medio august.

Skadevoldere: Svag rod, pythium,


 

 13. december 1994

Kemiske midlers virkning påvirkes bl.a. af temperatur, sol, fugtighed og eventuel blanding med andre midler, samt anvendt mængde og afmålt koncentration. Da GartneriRådgivningen ikke har indflydelse på ovenstående forhold, og erfaring viser stor variation i sortsfølsomhed, ydes ikke garanti for virkning, eller påtages noget ansvar for eventuel skade på kulturplanter.
   
Sidst bekræftet: 26-10-2016 Oprettet: 06-09-2004 Revideret: 27-10-2004

Forfatter

HortiAdvice
Planteavlskonsulent

Anne Krogh Larsen

Administration


Af samme forfatter