Dyrkningsvejledning | Riis 

Oprettet: 06-09-2004
Revideret: 27-10-2004

Dracaena L

Dracaena  L

(Agavaceae)

Dansk: Dracæna, Afrikansk Dracæna (D. deremensis), Dværgdracæna (D. deremensis ‘Compacta’), Drageblodstræ (D. draco), Duftdracæna (D. fragans), Bånddracæna (D. marginata), Siksakdracæna (D. reflexa), bambusdracæna (D. sanderiana), Buskdracæna (D. surculosa)

Synonymer: Cordyline, Pleomele

Slægten omfatter ca. 10 arter i tropiske og subtropiske egn af Asien og Afrika. Det er træer elle buske med ofte træagtig stamme og kraftige, orange eller gule rødder.

D. deremensis (Pleomele d.) fra Tropisk Afrika er et 3 - 5 m højt træ med smalle til lancetformede siddende, ved grunden bladstilkagtige sammentrængte, 40 - 50 cm lange, 5 cm brede, mørkegrønne, rette, som ældre overhængende blade. Den rene art sjælden i kultur , men ofte brogetbladede typer, blade med hvid eller grønlig hvid midterstribe og bred mørkegrøn sidestribe. Som middelstor til stor grøn/broget potteplante.

D. draco fra De kanariske Øer har en op til 18 m høj træagtig, ved blomstring forgrenende stamme og siddende, 45 - 65 cm lange , 3 - 4½ cm brede sværdformede blade. Plantesaften rød.

D. fragans fra Vest- og Østafrika er et op til 6 m højt stammet træ med opadstræbende , siddende, omvendt lancetformede, 45 - 90 cm lange, ved grunden 2½ - 3½ cm brede, grønne, spidse, ved randen ensfarvede blade. Nerverne tynde og indfaldne. Midterribben på over- og underside tydelig. Flere typer med hvide eller gullige striber og mer eller mindre bølget kant. Blomsten gul, velduftende i klaser. Som middelstor til stor grøn potteplante.

D. goldieana fra Nigeria og Gabon er næsten urteagtig, enstammet med udstående, 18 - 22 cm lange 10 - 13 cm brede, tilspidsede, ved grunden bredt afrundede, mørkegrøn med cremehvide tværstriber. Unge blade rødlige på undersiden. Bladstilken 5 - 8 cm lang. Kræver højere temperatur (24 - 26°), lav luftcirkulation (0 - 2m/sek) og RH 80 - 90%.

D. hookeriana (D. rumphii) fra Sydøstafrika er delvis forgrenet 1 - 2 m høj stammet med stængelomfattende, sværdformede, 60 - 80 cm lange, 4 - 5 cm brede, læderagtige, siddende, mørkegrønne blade med gennemskinnelig bølget rand. Typer med 7 - 8 cm brede blade findes. Som middelstor til stor grøn potteplante.

D. marginata fra det tropiske Vest- og Midtafrika er 2 - 3 m høj træagtig urt med slank stamme, bøjelig top og rodagtige, mørktegnede bladar. Bladene i tilfældig orden, halvt stængelomfattende, smalt-linieære til lancetformede, 2 cm brede, 30 - 40 cm lange stift udstående, tilspidsede, mørkegrønne, glinsende med brunrøde rande. Bladribben tydelig på undersiden. Som middelstor til stor grøn/broget potteplante.

D. reflexa (Pleomele r.) fra Mauritius og Madagaskar er 4 - 5 m høj og delvis grenet. Bladene sammenløbende med stænglen, i tilfældig orden, udstående, lancetformede, 12 - 16 cm lange, 18 - 26 mm brede, , grønne, læderagtige med tynde indsænkede nerver og ensfarvet bladrand. Arten variabel. Flere sorter med forskellig bladstørrelse og -farve. Som middelstor grøn/broget potteplante

D. sanderiana fra Cameroun opret med små bladrosetter. Bladene bølgede, ovale til lancetformede, 15 - 20 cm lange, 1 - 3 cm brede, grønne med hvid og sølvgrå striber. Som middelstor grøn/broget potteplante.

D. surculosa (D.godseffiana) fra Tropisk Afrika er en opret grenet busk. Bladene siddende 3 sammen, ægrunde, tilspidsede, 7 - 10 cm lange, 3 - 5 cm brede, glinsende grønne med talrige uregelmæssige hvide pletter. Blomsten gulliggrøn, sommerblomstrende. Bær rødlig. Typer med variation i bladtegning. Som mindre til middelstor grøn/broget potteplante. Også til afskæring.


KULTUR

Formering vegetativ ved top- eller stængelstiklinger eller stammestykker (opret stukne fra ca. 20 cm længde). Roddannelse på 4 - 5 uger (topstiklinger)ved 25-30°C. og 95 - 100% RH (sluttet luft). Lysintensitet 10 - 20 klux uden stærk direkte sol. Daglængde 14 - 18 timer. Stammestykker (roddannelse på 8 - 10 uger) sluttet luft til efter skudbrydning. Lysintensitet efter skud/roddannelse 20 - 30 klux uden direkte sol, temperatur 22-24°C og RH 80-90%. Formeringsmediets pH 5,5 - 6,0, calciumniveau 180 - 220 og omsætningsgrad ikke over 100.

Dyrkning ved 30-50 klux uden for stærk direkte sol, 14-18 timers dag, 20-22°C med lidt højere nat end dag. RH 75 - 80% uden store svingninger og god til middel luftcirkulation (0,2 - 0,4 m/sek). Jævnlig til hyppig vanding uden stående vand.. Ernæringsniveau og N:P:K:Ca:Mg 190:20:210:100:20. Ammoniumkoncentration 5 - 15%. Voksemediets pH 5,5 - 6,0, calciumniveau 200-220,lertilsætning og omsætningsgrad ikke over 120.

Vækstregulering normalt ikke aktuel.

Blomsterdannelse normalt ikke aktuel.

Skadevoldere: Pythium, fusarium, phythophthora, lus, spind, trips. Bladrandnekroser ved højt flourindhold., korkpletter, ødem ved ukonstant (høj) luftfugtighed og/eller iltmangel. Kan forveksles med "fusarium"-pletter, bladspidsnekroser ved vandmangel.


 

 

Kemiske midlers virkning påvirkes bl.a. af temperatur, sol, fugtighed og eventuel blanding med andre midler, samt anvendt mængde og afmålt koncentration. Da GartneriRådgivningen ikke har indflydelse på ovenstående forhold, og erfaring viser stor variation i sortsfølsomhed, ydes ikke garanti for virkning, eller påtages noget ansvar for eventuel skade på kulturplanter.
   
Sidst bekræftet: 26-10-2016 Oprettet: 06-09-2004 Revideret: 27-10-2004

Forfatter

HortiAdvice
Planteavlskonsulent

Anne Krogh Larsen

Administration


Af samme forfatter