Dyrkningsvejledning | Riis 

Oprettet: 06-09-2004
Revideret: 27-10-2004

Hebe Comm

Hebe Comm. ex Juss.

Scrophulariaceae

Dansk: Hebe, Buksbomhebe (H. elliptica), Hønsebenshebe (H. ochracea), Dufthebe (H. odora).

Synonymer: Veronica.

Slægten omfatter ca. 140 arter i New Zealand, Australien og Tasmanien. Det er stedsegrønne buske, sjældent små træer, med modsatte, læderagtige, blade. Blomsten hvid eller rosafarvet i akselsiddende, endestillede klaser, aks eller små hoveder. Bægeret oftest 4-tallig, kronen med kort rør og en oftest 4-tallig udbredt rand.

H. Andersonii-hybrid (H. salicifolia x H. speciosa) er en lille, opret ved grunden mer eller mindre udbredt stedsegrøn busk med 2½ - 15 cm lange, taglagte blanke grønne eller hvid/gulkantede blade. Blomsten 8 – 10 mm, hvid, bleglilla, rødlilla, blå, rød eller lilla i tætte oprette, endestillede klaser. Blomstring august – oktober. Mange sorte med variation i vækst, blad og blomsterfarve. Som mindre til middelstor blomstrende potteplante.

H. cupressoides fra New Zealand er en kugleformet, tæt forgrenet 10 – 20 cm høj stedsegrøn busk med 1 mm tykke grene med cypresagtige skæl og parvis stående blade. Blomsten blegblå eller hvid i små endestillede 3 – 8- blomstrende 4 mm brede hoveder. Naturlig blomstring juni. Som mindre grøn/blomstrende potteplante.

H. elliptica fra New Zealand, det sydlige Chile og Falklandsøerne har tæt søjleformet vækst og glinsende ovale 2 cm lange, 7 mm brede blade i to modsatte rækker. Stænglen rødbrun. Naturlig blomstring juni – juli.


KULTUR

Formering september – november vegetativt ved ikke blomstrende 5 – 7 cm lange topstiklinger. Roddannelse på 2 – 3 uger ved 16 - 18°C og 95 – 100% RH. Efter roddannelse 12 – 14°C. Lysintensitet 15 – 30 klux og daglængde 12 – 14 timer. Formeringsmediets pH 6,0 – 6,3, calciumniveau 200 – 240 og omsætningsgrad ikke over 120.

Dyrkning ved 30 – 50 klux, 14 – 16 timers daglængde, 16 – 18°C. med lidt lavere dag- end nattemperatur. RH 75 – 80% og god luftcirkulation (0,4 – 0,6 m/sek.). Vanding jævnlig. Ernæringsniveau og N:P:K:Ca:Mg 150:25:200:125:20. Ammoniumkoncentration 10 – 20%. Voksemediets pH 6,0 – 6,3, calciumniveau 200 – 240, omsætningsgrad ikke over 120 og tilsætning af ler. Friland fra medio maj - salg.

Vækstregulering ved 2 – flere planter pr. potte og knibning januar – februar. Ved knibning efter 15. marts kan blomstring udeblive. (Sortsafhængig). Kemisk/klimatisk vækstregulering til kompakte planter.

Blomsterdannelse ved lav temperatur (8 – 10°C. eller friland) i 6 uger på 6 – 8 bladstadiet. Blomstring juli – oktober, afhængig af stikke- og knibningstidspunkt. Blomstrer på 8 – 12-bladstadiet.

Skadevoldere: Gloeosporium, septoria, gråskimmel, falsk meldug, meldug, bladlus, mellus.


 

Kemiske midlers virkning påvirkes bl.a. af temperatur, sol, fugtighed og eventuel blanding med andre midler, samt anvendt mængde og afmålt koncentration. Da GartneriRådgivningen ikke har indflydelse på ovenstående forhold, og erfaring viser stor variation i sortsfølsomhed, ydes ikke garanti for virkning, eller påtages noget ansvar for eventuel skade på kulturplanter.
   
Sidst bekræftet: 30-10-2017 Oprettet: 06-09-2004 Revideret: 27-10-2004

Forfatter

HortiAdvice
Planteavlskonsulent

Anne Krogh Larsen

Administration


Af samme forfatter