Dyrkningsvejledning | Riis 

Oprettet: 06-09-2004
Revideret: 27-10-2004

Hoya R

Hoya R.Br.

Asclepiadaceae

Dansk: Voksblomst, Hængevoksblomst (H. bella), Almindelig Voksblomst (H. carnosa), smalbladet Voksblomst (H. linearis).

Synonymer: Asclepias

Slægten omfatter ca. 100 arter i Malaysia, Indien og Australien. Det er klatrende eller slapt hængende rodslående buske med modsatte, kødede eller læderagtige, stedsegrønne blade. Blomsten noget kødet, dybt 5-spaltet, kronen under blomstring udstående eller bugtet tilbageslået, i akselsiddende skærmagtig, hængende gaffelkvast.

H. australis fra Queensland er en stedsegrøn, kraftigt voksende slyngende busk med kortstilkede, ægrunde til omvendt ægrunde eller næsten kredsrunde, tykke, kødede, 5-8 cm lange, mørkegrønne blade. Blomsten cremehvid i midten rødlig, i ensidige kvaste. Kronen 1½ cm bred, femtalligt lappet, kanten indrullet. Naturlig blomstring september-november.

H. bella fra Burma er en stedsegrøn forgrenet busk med svagt nedhængende tætbladede grene. Bladene 2½ cm lange, ægrunde til lancetfomede, tilspidsede, kødede og mere eller mindre hvælvede. Blomsterskærmen kortstilket. Blomsten 1½ cm bred, voksagtig hvid, spids femkantet lappet. Blomstermidten purpurrød. Velduftende. Naturlig blomstring maj-september. Som mindre til middelstor hængende blomstrende/grøn potteplante. (Dyrkning ved 2-3°C højere).

H. canosa (Asclepias c.) fra Kina til Queensland er en stedsegrøn klatrende busk med snoede, kødede grene og bredt ægrunde til hjerteformede kort tilspidsede, tykke og kødede, 5-8 cm lange, kortstilkede blade. Blomsten hvid eller blegt kødfarvet (rosa), voksagtig velduftende, rødplettet i midten, kødet i enkel skærm på 2-4 cm hvidhårede blomsterstilke. Kronen 1½ cm udbredt, femlappet med tilbagerullet rand. I midten en tyk, tiltrykt stjerne. Gamle planter villigst blomstrende. Flere varianter/sorter med variation i bladform, størrelse og vækstkraft findes, også brogetbladede (hvid/gulkantede). Naturlig blomstring maj-september. Som blomstrende/grøn middelstor opbundet potteplante.

H. darwinii fra Pilippinerne er en slyngende tyndgrenet busk med langovale mørkegrønne blade med lyse nerver. Blomstrende rosa med purpur midte og 2½-3 cm skærme.

H. linearis fra Himalaya er en stedsegrøn busk med hængende ranker, med ½ cm brede og 7 cm lange, hårede blade med indrullet kant. Blomsten hvid med grønligt skær. Skærmen hængende.

H. micranta som H. carnosa, men mindre blomster og blade.

H. multiflora fra Malaysien og Filippinerne er en kraftig opret, som ældre slyngende busk med lineære til langagtige, tilspidsede glatte blade. Blomsten strågul med stjerneformet brun midte, i rigtblomstrende ende- eller akselsiddende i rigtblomstrende skærme. Kronen smal, tilbagebøjet med smalle sporer. Typer med større blomster findes. Naturlig blomstring juli-august. Som mindre til middelstor blomstrende/grøn opbundet potteplante. (Dyrkning ved 2-3°C højere).

H. paracitica har citrongule blomster.


KULTUR

Formering vegetativt forår (eventuelt efterår) ved årsgamle ledstiklinger. Roddan-nelse på 3-4 uger ved 22-24°C og 90-95% RH. Lysintensiteten 10-20 klux uden stærk direkte sol. Daglængde 12-14 timer. Formeringsmediets pH 6,0-6,3, claciumniveau. 200-250, omsætningsgrad ikke under 120.

Dyrkning ved 30-50 klux, 14-16 timers daglængde og 16-18°C. (Vinter 14-16°C) med lidt højere nat- end dagtemperatur. RH 75-85% og middel til god luftcirkulation (0,4-0,6 m/sek). Jævnlig vanding. Ernæringsniveau og N:P:K:Ca:Mg 160:20:200:110:25. Ammoniumkoncentration 10-20%. Voksemediets pH 6,0-6,3, calciumniveau 200-220, omsætningsgrad ikke over 120 og lertilsætning.

Vækstregulering ved 2-flere stiklinger pr. potte (ampelplanter) og/eller opbinding på bøjle. Eventuelt kemisk/klimatisk til kompakte planter.

Blomsterdannelse på dværgskud på både ældre og yngre ranker. Dværgskud må ikke fjernes. Høj lysintensitet, periode med nattemperatur, højt luftskifte (0,5-0,7 m/sek). Udgangsmaterialets blomstervillighed (klonen) vigtig.

Skadevoldere: Fusarium, skudspidsmider, uldlus, skjoldlus, spindemider. Tynde ranker ved for løs (fugtig) kultur.


 

Kemiske midlers virkning påvirkes bl.a. af temperatur, sol, fugtighed og eventuel blanding med andre midler, samt anvendt mængde og afmålt koncentration. Da GartneriRådgivningen ikke har indflydelse på ovenstående forhold, og erfaring viser stor variation i sortsfølsomhed, ydes ikke garanti for virkning, eller påtages noget ansvar for eventuel skade på kulturplanter.
   
Sidst bekræftet: 30-10-2017 Oprettet: 06-09-2004 Revideret: 27-10-2004

Forfatter

HortiAdvice
Planteavlskonsulent

Anne Krogh Larsen

Administration


Af samme forfatter