Dyrkningsvejledning | Riis 

Oprettet: 06-09-2004
Revideret: 27-10-2004

Hydrangea L

Hydrangea L.

Saxifragaceae

Dansk: Almindelig Hortensia (H. macrophylla), Havehortensia (H. paniculata)

Synonymer:

Slægten omfatter ca. 90 arter i Øst- og Sydøstasien, Nord- og Sydamerika. Det er klatrende eller oprette buske eller små træer med modsatte, enkelte helrandede, savtandede eller lappede blivende eller affaldende blade. Blomsten grøn, hvid, blå eller rød i endestillede halvskærme.

H. macrophylla (H. maritima, H. hortensis H. otaksa) fra Japan er en 2 - 4 m høj busk med tykke, lige grene og omvendt ægformede, 7 - 15 cm lange, groft savtakkede modsatte blade. Blomsterstanden 15 - 20 cm bred, som frugtbar flad og skærmagtig, den ufrugtbare form kugleformet. Randblomster store. Farven rød, blå eller hvid. Flere underarter, krydsninger og sorter med variation i blomsterfarve, mer eller mindre villighed til blåfarvning og vækstkraft, findes. Naturlig blomstring juli - august. Som middelstor til stor blomstrende potteplante.


KULTUR

Formering vegetativ ved top- eller ledstiklinger med 2 udviklede blade. Roddannelse på 3 - 4 uger ved 20 - 22°C og 95 - 100% RH (plastdække). Lysintensitet 10 - 20 klux. Efter roddannelse 15 - 17°C, 80 - 85% RH og 10 - 30 klux og uden direkte sol. Daglængde 14 - 16 timer. Formeringsmediet med omsætningsgrad ikke over 120, pH til røde sorter 6,0 - 6,3, til blåfarvede 4,0 - 4,5.

Dyrkning ved 30 - 40 klux, 14 - 16 timers daglængde og 15 - 17°C. med lidt højere nat- end dagtemperatur. RH 75 - 80% og middel luftcirkulation (0,4 - 0,6 m/sek.). Vanding hyppig. Ernæringsniveau og N:P:K:Ca:Mg 170:20:170:80:20. Ammoniumkoncentration 10 - 20%. På friland fra juni. Før frost (1. oktober) på køl (minimum 6 uger) ved 3 - 6°C eller kules ned. Voksemediet til røde sorter: pH 6,0 - 6,3, calciumniveau 200 - 240, omsætningsgrad ikke over 120 og tilsætning af ler. Blåfarvede: pH 4,0 - 4,5, calciumniveau 150 - 180, omsætningsgrad ikke over 120 og tilsætning af ler.

Vækstregulering ved 1 - flere knibninger. Sidste knibning inden ca. 1. juli. Eventuelt kemisk/klimatisk kontrol til kompakte planter.

Blomsterdannelse daglængdeneutral. Minimum 6 uger ved 15 - 18°C. Knopmodning ved 3 - 10°C i 6 uger.

Drivning ved 15 - 18°C. og 10 - 20 klux. Efter 2 - 3 uger 18 - 20°C. Ugentlig vanding med 2½ promille aluminiumklorid til blåfarvning.

Skadevoldere: Virus, gråskimmel, pythium, meldug, bladpletsyge, spindemider, stængelnematoder, rodgallenematoder. Blege/grumsede blomsterfarver blå sorter ved drivning - høj lysintensitet, høj pH, eventuelt ikke blåfarvede moderplanter.


 

Kemiske midlers virkning påvirkes bl.a. af temperatur, sol, fugtighed og eventuel blanding med andre midler, samt anvendt mængde og afmålt koncentration. Da GartneriRådgivningen ikke har indflydelse på ovenstående forhold, og erfaring viser stor variation i sortsfølsomhed, ydes ikke garanti for virkning, eller påtages noget ansvar for eventuel skade på kulturplanter.
   
Sidst bekræftet: 30-10-2017 Oprettet: 06-09-2004 Revideret: 27-10-2004

Forfatter

HortiAdvice
Planteavlskonsulent

Anne Krogh Larsen

Administration


Af samme forfatter